Nieuws

Vlaming bouwt steeds energiezuiniger en maakt steeds meer gebruik van hernieuwbare energie

2 maart 2020

Uit het meest recente EPB-cijferrapport ‘2006 - 2020’ blijkt dat de bouwsector al enkele jaren vooruitloopt op de Europese doelstelling om vanaf volgend jaar enkel BEN (Bijna EnergieNeutraal), dus met maximaal een E-peil van E30, te bouwen.

De nieuwe eengezinswoningen met vergunningsaanvraag van 2016 behalen nu gemiddeld al E28. Dat is maar liefst 22 E-peilpunten beter dan wat wettelijk verplicht is voor vergunningsaanvragen van 2016 (namelijk E50) en 2 E-peilpunten beter dan BEN (E30). In totaal zijn sinds 2006 al 16.930 BEN-woningen gebouwd een stijging met  bijna 50% tov vorig jaar (11.500). ​

 

En het gaat snel. Voor bouwvergunningen die in 2018 werden aangevraagd, waarvan nu de eerste definitieve EPB-aangiftes worden ingediend, bereiken we nu al een gemiddeld E-peil bij woningen van E19 (waar de eis nog op E40 ligt).  Ook in de appartementsbouw is er een duidelijke evolutie naar lagere E-peilen. Het gemiddelde E-peil blijft hoger dan bij de eengezinswoningen, maar daalt ook naar gemiddeld E34 (voor aanvraagjaar 2017). 

 

De zuinigste gebouwen staan in Vlaams-Brabant (E15), Antwerpen (E14) en Limburg (E19). In West-Vlaanderen (E26) en Oost-Vlaanderen (E23) ligt het E-peil gemiddeld iets hoger.

 

Wie in 2020 een bouwvergunning aanvraagt, moet een E-peil van maximaal E35 behalen, volgend jaar wordt dit maximaal E30.

 

Ook opvallend in de cijfers is de keuze voor hernieuwbare energie in bijna alle nieuwbouwwoningen. In 2006 koos amper 4% voor hernieuwbare energie. Dit steeg naar 55% in 2014 en 76% in 2017 en 95% in 2018 (op basis van zeer voorlopige cijfers). ​

 

Voor aanvraagjaar 2017 kiest 72% voor fotovoltaïsche zonnepanelen (PV), bijna 1 op 5 kiest voor een warmtepomp en amper 2% kiest voor een zonneboiler. Verder valt op dat fotovoltaïsche zonnepanelen steeds vaker gecombineerd worden met een warmtepomp (17% in 2017, 22% in 2018). ​

Voor woongebouwen vanaf bouwaanvraagjaar 2018 is het S-peil of ‘schilpeil’ ingevoerd. Het S-peil mag maximaal S31 bedragen​ en brengt alle energetische kwaliteiten van de schil samen tot één getal. Het zegt hoe goed de gebouwschil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. ​Op basis van zeer voorlopige cijfers, bedraagt het gemiddelde S-peil S26 voor eengezinswoningen en S23 voor appartementen. 

 

Sinds 2015 spreken we bij zeer grondige renovaties over een ‘ingrijpende energetische renovatie’. Ook daar kunnen we voor het eerst conclusies trekken. Deze woningen moeten een E-peil behalen van E70, en tot vorig jaar E90. 1 op 4 vergunningsplichtige renovaties is een ingrijpende energetische renovatie. Ook hier is er een duidelijke trend om onder de verplichte E-peileis te duiken. Voor bouwaanvragen in 2017 bedraagt dit gemiddeld E56 voor woningen en E61 voor appartementen. In tegenstelling tot nieuwbouwwoningen, zien we echter dat 2/3 er niet kiest om hernieuwbare energie te plaatsen.