Nieuws

Tijdelijke werkloosheid, ook voor architecten: gewijzigde spelregels

18 maart 2020

Het onderscheid economische werkloosheid en werkloosheid door overmacht is tijdelijk niet van toepassing. Er is bovendien een vereenvoudigde ‘corona-procedure’ die de complexe regeling met bedrijfsplannen vervangt.

Startup Stock Photos/Pexels

De regering kondigde nieuwe spelregels aan voor de tijdelijke werkloosheid. Het verschil tussen een gedeeltelijke en volledige sluiting vervalt. En de procedure wordt vereenvoudigd. Ook krijgen werknemers die onder de zogenaamde 'coronaprocedure' vallen een extra vergoeding. Lees hier alle nieuwigheden! 

 

Nieuwe spelregels

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In tegenstelling tot vroegere interpretaties wordt er daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting en vervalt het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer verantwoorden.

 

Hoe lang duurt deze aangepaste tijdelijke werkloosheid?

Deze versoepelde toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt in principe voor de periode tussen 13 maart tot 30 juni 2020.
 

Procedure  (situatie op 18 maart, check steeds de website van de FOD)

De aanvraag en aangifteprocedure worden vereenvoudigd. Als werkgever zal je nog maar één formulier moeten indienen, waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen.

In de loop van de week van 23 maart zal de FOD via haar website een digitale postbus installeren zodat zulke verzending via een specifieke applicatie kan.

Hoeveel bedraagt de uitkering voor de werknemer?

 

De werknemer zal 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro) als uitkering ontvangen. Hierop wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. De RVA zal bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een complement van 5,63 euro per dag betalen. Bovendien worden de dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.

 

De RVA en de uitbetalingsinstellingen zullen alles in het werk stellen om de tijdelijke uitkeringen in de loop van april al aan de tijdelijk werklozen te betalen. Degenen waarvoor het veel langer duurt, zullen ondertussen een voorschot uitbetaald krijgen. Zo wil ze voorkomen dat ze weken of maanden op een uitkering moeten wachten, waardoor ze hun vaste kosten (hypothecaire lening, energiekosten, enz.) niet langer kunnen betalen.