Nieuws

Corona op kantoor

24 maart 2020

Hoe ga je op kantoor om met corona? Je leest het hier.

Tips voor de organisatie op kantoor

 • Iedereen moet thuiswerk organiseren voor de functies die zich daartoe lenen. “Daartoe lenen” wordt nergens verduidelijkt. Een werknemer kan het eisen als hij van mening is dat zijn werk er zich toe leent. In een eventuele rechtzaak wordt dat dan altijd een feitenkwestie, maar het is wel duidelijk dat je dit heel breed moet interpreteren.
 • Sowieso moet je op kantoor social distance respecteren. Dat is eigenlijk concreet: altijd 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Daarnaast is er een checklist van de FOD werk met betrekking tot hyghiënemaatregelen, elkaars materiaal niet gebruiken, en dergelijke.
 • Overweeg om te werken met gesloten deuren.
 • Vermijd contact: stel indien mogelijk vergaderingen, afspraken of andere bijeenkomsten uit of vervang ze door vergaderen op afstand (teleconferentie, Skype, …) of telefonisch contact. Dit artikel geeft een overzicht van beschikbare digitale tools:
 • Organiseer glijdende werktijden: Dit zal resulteren in minder werknemers die op hetzelfde moment op de werkvloer zijn, en in een meer gespreid gebruik van het openbaar vervoer.
 • Houd afstand. Respecteer als je overlegt een minimum tussenafstand van 1,5 meter. Plaats de zitplaatsen van de werknemers zo ver mogelijk uit elkaar. Denk hier ook aan bij de lunch of in vergaderingen.
 • Zieke werknemers horen thuis: werknemers met ziektesymptomen (koorts, infectie van de luchtwegen …) stuur je onmiddellijk naar huis. Laat hen vervolgens telefonisch contact opnemen met de huisarts.
 • Reinig en ontsmet werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) regelmatig.
 • Plaats handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen en motiveer je werknemers om een goede handhygiëne toe te passen.
 • Voorzie papieren zakdoekjes en een vuilnisbak die je kan afsluiten.
 • Deel geen werkmateriaal.
 • Ventileer de werkruimte.