Nieuws

Oproep Bouwunie: laat de bouw niet stilvallen

24 maart 2020

Door gebrek aan materiaal en de verplichte afstandsmaatregelen dreigt de bouw compleet stil te vallen. Minder dan de helft van de bedrijven die vorige week werkten, verwachten deze week nog aan de slag te kunnen blijven. Vorige week moest meer dan de helft van de bouwbedrijven al noodgedwongen zijn activiteit terugschroeven. Deze week moeten nog eens een heel aantal bedrijven compleet stoppen met werken. Ondertussen zijn nog maar 4 op 10 bouwbedrijven aan de slag. De meerderheid van hen zelfs maar op halve kracht of minder. Dat blijkt uit een bevraging die Bouwunie organiseerde bij 811 bouwbedrijven. De beroepsvereniging vraagt om de mogelijkheid tot werken in de bouw optimaal te ondersteunen.

Vorige week heeft 85 procent van de bouwbedrijven nog gewerkt, waarvan 42 procent voltijds en 43 procent gedeeltelijk. Van alle aannemers geeft slechts vier op tien aan deze week nog te kunnen verder werken. In 59 procent van de gevallen is het gebrek aan materiaal de voornaamste reden om de activiteiten te stoppen, voor 44 procent zijn de afstandsmaatregelen (social distancing) moeilijk na te leven. In beperktere mate kan er niet gewerkt worden wegens gebrek aan personeel of het stilleggen van de werven door de hoofdaannemer of bouwheer.

 

“Er kan nog steeds gewerkt worden in de bouw, op voorwaarde dat de veilige afstand van 1.5 meter ten allen tijden gewaarborgd blijft, zowel op de werf als tijdens de verplaatsingen”, benadrukt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.  “Uit de bevraging blijkt dat 82% procent van de nog actieve bouwbedrijven maatregelen heeft genomen om nog aan de slag te kunnen blijven. Ze hebben de werkorganisatie aangepast, o.a. om deze veilige afstand te garanderen, en extra maatregelen genomen zoals het splitsen van teams zodat ze ver genoeg van elkaar kunnen werken, apart naar de werf rijden en extra hygiënische maatregelen.

Bedrijven met personeel die hun activiteiten moeten staken omdat ze niet voldoen aan deze voorwaarden, kunnen zich beroepen op tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die niet meer kunnen of mogen werken, kunnen een overbruggingsrecht aanvragen. Bouwunie vraagt om de mogelijkheid om te werken optimaal te ondersteunen. Jean-Pierre Waeytens: “De steunmaatregelen zijn absolute noodzaak voor wie niet kan werken, maar de bouw mag niet volledig stilvallen. Een van de knelpunten is het vervoer van en naar de werf. Om veiligheid in transport te garanderen vragen we een financiële tussenkomst om bijkomende of grotere voertuigen te huren om collectief vervoer te vrijwaren. Dit is efficiënter dan individueel vervoer en de 1.5 meter veilige afstand kan zo gegarandeerd worden.”

 

Bouwunie roept de overheden op om diegene die bereid zijn te blijven werken, uiteraard mits het respecteren van de veilige afstand, ook financieel te ondersteunen om te vermijden dat niet werken interessanter wordt dan werken. Ook dit is noodzakelijk om de economie niet te laten stilvallen.

 

De beroepsvereniging vraagt ook uitdrukkelijk dat de toevoer van materialen niet mag worden stilgelegd. “Transport van bouwmaterialen is toegelaten, mits er wordt rekening gehouden met de veilige afstand. Als de toelevering stopt, ligt de bouw stil. We roepen alle actoren op om dit niet te laten gebeuren.”

 

Intussen worden de steunmaatregelen ruim toegepast. Quasi alle werkgevers die niet of deels werken, beroepen zich op tijdelijke werkloosheid. 79 procent van de werkgevers die deels of geheel hun activiteiten hebben stilgelegd heeft er vorige week al van gebruik gemaakt en 17 procent plant het vanaf deze week te doen. 70% van de zelfstandigen die niet meer kunnen of mogen werken vraagt overbruggingsrecht aan.