Nieuws

Ook verzekeringssector belooft steun

27 maart 2020

De Nationale Bank van België én de verzekeringssector hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om de impact van de coronacrisis te milderen, vb. door uitstel van betaling of reductie van premies. Specifiek voor de architectensector worden de premies sowieso aangepast aan de gereduceerde activiteit van de bedrijven. Euromaf liet ook weten dat zij een uitstel van aangifte van hun verzekerden aanvaarden tot 31/05. Protect en AR-CO voorzien geen uitstel, maar zullen zich flexibel opstellen bij individuele vragen.

Ook ondernemingen


De verzekeringssector neemt ook maatregelen voor getroffen bedrijven. De sector gaat de premies aanpassen aan de gereduceerde activiteit van de bedrijven. Dat is bij arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en dergelijke reeds voorzien. Daar wordt de premie achteraf aangepast indien er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit zal automatisch toegepast worden.


Ondernemingen, die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, kunnen voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon.


Ook voor leningen verstrekt aan ondernemingen zullen de verzekeraars dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die reeds werden afgesproken voor de banksector. Het gaat om een uitstel voor terugbetaling van kredieten (rente- en kapitaalaflossingen) tot 30 september 2020.

 

Euromaf

  • Euromaf voorziet een uitstel van aangifte van hun verzekerden tot 31/05. De facto betekent dit dat de premies voor het jaar 2019 later op het jaar vallen.
  • Geval per geval kan contact opgenomen worden in het geval van liquiditeitsproblemen.

 

Protect

Protect liet al weten dat hun polis beroepsaansprakelijkheid automatisch de evolutie van de activiteiten van de verzekerden volgt. "Als die dit jaar verminderen, dan vind je dat ook terug in je afrekening, wanneer deze begin 2021 wordt gemaakt. We denken ook aan de impact die de maatregelen nu onmiddellijk op jou heeft. Als je uitstel van betaling nodig hebt voor de nieuw uitgegeven premies tot eind september, neem dan gerust contact op met je makelaar of met je persoonlijk dossierbeheerder bij Protect", klinkt het.


AR-CO

AR-CO past de gebruikelijke welwillendheid toe en kan flexibiliteit toepassen in het geval er liquiditeitsproblemen opduiken. Ook hier wordt dit geval per geval beoordeeld.

 

Tijdelijk werklozen

 

De sector scheldt de premiebetalingen kwijt voor wie tijdelijk werkloos is en die een verzekering had die door zijn werkgever werd betaald. Het gaat om verzekeringen zoals de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever). De getroffen werknemers moeten niet betalen. De werkgevers zelf krijgen uitstel van betaling tot 30 juni.


Voor woonkredieten aangegaan via verzekeringsbedrijven is er een dubbele maatregel. Zowel de premie op de schuldsaldoverzekering als de aflossing van het woonkrediet worden opgeschort tot tot 30 september 2020. De verzekerde moet wel aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland door de COVID-19 crisis.


Voorts kan ook voor de betaling van de premie van brandverzekeringen, gelieerd aan hypothecaire kredieten met een vervaldatum tussen 30 maart en 30 september, uitstel verkregen worden tot 30 september. Dit laatste geldt enkel voor wie werkloos is geworden.


Voor alle andere verzekeringen waarvoor deze verzekerden problemen zouden hebben met het betalen van hun premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een adequate oplossing kan worden gevonden.