Nieuws

Compensatiepremie van 3.000 euro: aanvragen mogelijk vanaf begin mei (UPDATE 17/04)

17 april 2020

Er zijn meer details bekendgemaakt i.v.m. de voorwaarden voor de compensatiepremie. Er moet een daling van de omzet, exclusief de btw en op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie, van minstens 60% zijn, in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, die het gevolg is van verminderde prestaties, ingevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en niet van uitgestelde facturatie. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

Voor wie?


Er zijn vijf categorieën ondernemingen die recht hebben op een compensatiepremie. De eerste vier categorieën bestaat uit lijsten met sectoren met een bepaalde NACECODE. Architecten vallen hier NIET onder, maar horen thuis in een vijf categorie:

 

Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan ten gevolge van de toepassing van de coronavirusmaatregelen: de aanvragende onderneming moet het omzetverlies in de steunaanvraag omstandig toelichten en onderbouwen en dit zal achteraf ook gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze categorie werkt niet o.b.v. Nacecodes, en is dus een soort ‘catch all’-categorie.

 

Bovendien moet je:

 • een actieve exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest
 • actief zijn ingeschreven in de KBO vóór 13/3/2020
 • als onderneming op eer verklaren dat je meer dan 60% omzetverlies ondervindt als gevolg van de coronamaatregelen. Als je in de eerste 4 categorieën zit volstaat die verklaring op eer. Enkel als je in de 5e categorie zit, moet je de omzetdaling omstandig motiveren.

 

Sommige ondernemingen hebben geen recht op de compensatiepremie:

 

 • Ondernemingen die zich in één van de volgende rechtstoestanden bevinden:
  • Ontbinding;
  • Stopzetting;
  • Faillissement;
  • Vereffening;  
 • Ondernemingen met NACE-code: 
  • 64200: Holdings; 
  • 68203: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen; 
  • 70100: Activiteiten van hoofdkantoren; 
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de forfaitaire subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen 
 • holdingvennootschappen;

 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);

 • activiteiten van hoofdkantoren;

 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.

 • ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten.

 

Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont, mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode

 

Hoeveel bedraagt de premie?

 

 • 3.000 euro voor:
  • Natuurlijke personen als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.  
  • Vennootschappen met minstens één FTE werkend vennoot of 1FTE personeelslid
 • 1.500 euro voor:
  • zelfstandigen in bijberoep
   • die in 2019 een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen of verplicht moeten sluiten, én
   • voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer. 
  • zelfstandigen in bijberoep
   • die verplicht moeten sluiten
   • die in 2019 een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • én voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer
    zij moeten dus géén omzetdaling van 60% kunnen aantonen

 

Merk op:

 • Gepensioneerden & student-ondernemers komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden 
 • Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel 

 

Meerdere vestigingen

 

 • Als je meerdere vestigingen / exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per onderneming. Voor elke exploitatiezetel moet minstens één FTE zijn ingeschreven als loontrekkende. 2 deeltijdsen die samen 1 FTE uitmaken, volstaan. 

 

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

 

De daling van de omzet, exclusief de btw en op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie, van minstens 60%, in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, die het gevolg is van verminderde prestaties, ingevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en niet van uitgestelde facturatie. 

 

Indien nog niet gestart in maart 2019: 

 • Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan.

Indien geen vergelijk met referentieperiode mogelijk: 

 • Abnormaal lage omzet in 2019: vergelijking met andere referentieperiode (nog niet bepaald welke)
 • Dit wordt vastgesteld op basis van verklaring op eer.
   

Welke omzetdaling moet ik aantonen om  in aanmerking te komen voor de subsidie?

 • De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen.
 • De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.
 • Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan.
 • De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:
  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie
 • Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen, moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.

 

GEEN CUMUL MET... 

 

 • corona hinderpremie 
 • achtergestelde lening en Gigarantwaarborg 
 • sluitingspremie bij openbare werken 

Aanvragen is momenteel nog niet mogelijk, maar hou deze pagina van VLAIO in het oog voor meer informatie.