Nieuws

Opgelet voor vervaltermijnen van huidige vergunningen

GSJ Advocaten • 2 april 2020

Ondanks de nooddecreten voor lopende vergunningsaanvragen, blijven de termijnen voor reeds verkregen vergunningen onveranderd.

NAV lichtte u vorige week al in over de impact van corona op lopende vergunningsdossiers.

 

"Los van dit alles verdient het ook de aandacht om de vervaltermijnen van uw huidige (verkregen) vergunningen te bekijken", merkt  GSJ Advocaten op. "Verschillende bouwprojecten/ontwikkelingen lopen vertraging op en de voornoemde besluiten hebben geen betrekking op de lopende vervaltermijnen."

 

1.
"Voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen) moet nog steeds teruggevallen worden op de huidige regeling en de werken moeten starten binnen 2 jaar na het bekomen van de vergunning.

Deze starttermijn kan verlengd worden door overmacht maar dit moet, tijdig, zijnde drie maanden op voorhand aangevraagd worden (art. 99 Omgevingsvergunningsdecreet). De Coronacrisis lijkt dergelijk geval van overmacht te kunnen zijn zodat het belangrijk is om na te gaan of de start van de uitvoering van uw vergunning (mogelijks) in het gedrang komt. Bijgevolg is het belangrijk om dergelijk gemotiveerd verzoek te richten tot de overheid.

Veiligheidshalve moet dit snel nagekeken worden en kan u o.i. best dergelijk verzoek richten voor alle vergunningen die binnen 6 maanden zouden vervallen in functie van de starttermijn.

 

2.
De vervaltermijnen voor verkavelingen worden eveneens niet aangepakt door de voornoemde besluiten en in de huidige regeling wordt niet voorzien in een overmachtsregeling. Hiervoor moet u nog steeds voldoen aan de realisatievoorwaarden zoals gesteld in het decreet."

Bron: GSJ Advocaten