Enquête

Enquête: de werkomstandigheden van vrije beroepen in België

8 april 2020

Een warme oproep om Laurence Hamer, student vastgoed, te helpen met haar bachelorproef rond het thema vastgoed in het vrije beroep, meer bepaald het samenwerken met verschillende vrije beroepers onder één dak. Haar opzet is om na te gaan hoe dit juridisch en fiscaal kan worden geoptimaliseerd mits naleven van de deontologische regels. Een samenvatting ervan zal ook met de Federatie Vrije Beroepen gedeeld worden om mogelijk gepubliceerd te worden. Een link naar de enquête vind je onder de foto.