Nieuws

Generieke gids voor heropstart na corona (UPDATE 24/04)

24 april 2020

Na 3 mei komt het mogelijk tot een graduele heropstart van sectoren, met aangepaste maatregelen. De sociale partners hebben samen met de Minister van Werk en de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt. Per sector moeten de sociale partners nu protocollen uitwerken die die maatregelen beschrijven. Ook elke individuele onderneming zal verplicht zijn een gids samen te stellen met de maatregelen die men neemt voor o.a. het eigen kantoor en verplaatsingen. NAV werkt aan een eigen gids, maar het loont de moeite de generieke gids al eens in te kijken. (Afbeelding: vastgoedgroep De Groote)

Vastgoedgroep De Groote

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de onderscheiden sectoren en door elke werkgever, om ervoor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden.


Deze gids biedt tegelijk ook ondersteuning aan ondernemingen en/of sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend. Deze hebben uiteraard al de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van hun activiteiten te kunnen verzekeren tijdens de periode van lockdown. Zij kunnen de reeds genomen maatregelen aftoetsen aan de maatregelen in de gids die op dat vlak dus een inspiratiebron kunnen zijn.