Nieuws

Vlaanderen verlengt vervaltermijn van omgevingsvergunningen met 6 maanden

22 april 2020

Alle omgevingsvergunningen die zouden vervallen tussen 20 maart en 31 december 2020 worden 6 maanden verlengd. Dat heeft de Vlaamse regering vanmorgen beslist op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir tijdens een elektronische procedure. “Op die manier helpen we particulieren en ondernemers vooruit én geven we de bouwsector een duw in de rug.”, stelt Demir.

“Buiten de wil van de vergunninghouders wordt de realisatie van vele werven door de coronamaatregelen bemoeilijkt en zijn een aantal leveringen van bouwmaterialen minder evident. Hierdoor dreigen sommige omgevingsvergunningen te vervallen omdat hun geldigheid in de loop van 2020 afloopt. We gaan van deze mensen echt niet vragen om opnieuw een vergunningsprocedure te doorlopen en verlengen daarom de geldigheid van hun omgevingsvergunningen met 6 maanden.”, stelt Demir.

 

Ook vergunningen en meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef worden verlengd met 3 maanden. Hier gaat het om vergunningen en meldingen die zouden vervallen tot en met 31 augustus.

 

“Op deze manier zorgen we er ook voor dat de economie terug aanzwengelt en niet stilvalt.”, meent Demir.

 

Digitale infovergaderingen toegelaten

Voor bepaalde dossiers en in bepaalde planningsprocessen moet er ook een infovergadering gehouden worden. Daarom besliste de regering op voorstel van Demir dat dit ook digitaal kan verlopen via digitale online platformen.  “Zolang de federale overheid samenkomsten van meer dan 50 personen verbiedt, kan dit een oplossing bieden om procedures niet te vertragen.”, besluit Demir

Bronnen
  • Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir