Nieuws

Digitalisering biedt mogelijkheden voor een veilig openbaar onderzoek

24 april 2020

Je las het vorige week al: de schorsing van de openbare onderzoeken loopt vrijdag a.s. af. Een opsteker, want een vlotte aflevering van vergunningen is essentieel voor de heropstart van onze sector. Maar hoe moet dat openbaar onderzoek dan verlopen?

Volgens minister Demir is de dienstverlening van de bevoegde diensten in de gemeentehuizen essentieel en mogen burgers zich hiervoor dan ook verplaatsen. Tot nader order zijn de gezondheidsrisico’s echter nog steeds groot en blijven de social distancing maatregelen van kracht. De VVSG en veel gemeentebesturen roepen dan ook op tot flexibiliteit om het openbaar onderzoek zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Dat wil in concreto zeggen dat architecten wordt gevraagd een digitale kopie van hun plannen ter beschikking te stellen.

Omwille van het auteursrecht zijn de plannen die je oplaadt in het omgevingsloket echter niet vrij consulteerbaar. Hoe pak je dit als architect dan aan? De VVSG raadt de gemeentelijk ambtenaren aan om architecten te contacteren met de vraag of zij geen bezwaar hebben tegen het digitaal inzage geven in hun auteursrechtelijk beschermd plan. Dit kan enkel na jouw toestemming. Met die toestemming kan de ambtenaar de documenten digitaal overmaken aan wie erom vraagt. Op die manier kan het recht op inzage gerespecteerd worden met een minimum aan gezondheidsrisico’s. Dit is, voor alle duidelijkheid, geen verplichting.

Stel je je plannen ter beschikking? Tenzij contractueel overeengekomen is de toestemming van de opdrachtgever niet verplicht, maar stem toch even af of die de verspreiding van de plannen niet beschouwt als een inbreuk op diens privacy. Vermeld ook dat "een instemming van zijn kant geen overdracht of afstand van intellectuele eigendomsrechten impliceert.”