Nieuws

Overbruggingsrecht en tijdelijke werkloosheid: verlengd tot mei

Isabel Dillen, SBB accountants & adviseurs / Pieter De Groote • 29 april 2020

De overheid vaardigde bijzondere voorwaarden uit m.b.t. het overbruggingsrecht en het aanvragen van tijdelijke werkloosheid voor de maanden maart en april. Deze maatregel wordt nu verder verlengd.

Ter herinnering

Het crisisoverbruggingsrecht is een vervangingsinkomen dat je als zelfstandige ontvangt van jouw sociaal verzekeringsfonds wanneer je getroffen bent door de coronacrisis. Wanneer jouw onderneming onder de sluitingsmaatregelen van de overheid valt of als je op eigen initiatief gedurende minimum zeven opeenvolgende dagen jouw zaak moet sluiten ten gevolge van de coronacrisis kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor het overbruggingsrecht. 

Verlengd voor de maand mei

De verlenging van dit tijdelijk overbruggingsrecht kwam afgelopen vrijdag op tafel tijdens de Ministerraad en werd goedgekeurd. Ook voor de maand mei ontvang je nog een uitkering. 

 

Je moet geen aanvraag indienen voor de uitkering van mei. Diende je reeds een aanvraag in voor de vorige maanden dan wordt de maatregel automatisch verlengd zowel voor wie verplicht moet sluiten als voor wie vrijwillig sluit. 

 

Als je vrijwillig sluit geldt wel de volgende nuance: 

  • Sluit je in mei minstens zeven opeenvolgende dagen dan moet je niets doen en krijg je sowieso ook de uitkering voor die maand;
  • Sluit je in mei géén zeven opeenvolgende dagen en kom je dus niet in aanmerking dan moet je dit uitdrukkelijk bevestigen aan jouw sociaal verzekeringsfonds. Je krijgt dan ook geen uitkering. 

 

Jouw sociaal verzekeringsfonds zal je over de verlenging van de maatregel nog verder informeren.

 

De voorwaarden van het overbruggingsrecht

Als je in aanmerking wil komen voor het overbruggingsrecht, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voldoe je aan de voorwaarden, maar diende je nog geen aanvraag in voor maart en april? Vraag dan voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting het overbruggingsrecht aan via jouw sociaal verzekeringsfonds.

Tijdelijke werkloosheid

 

Ook de versoepelde regeling inzake tijdelijke werkloosheid zal op zijn minst tot eind mei van toepassing blijven.

De bedrijven die hun activiteit gedeeltelijk heropstarten kunnen dus nog een gedeelte van hun personeel op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht houden. De werknemers die het werk hervatten kunnen later, indien nodig, opnieuw tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. Het blijft ook mogelijk arbeidsdagen af te wisselen met werkloosheidsdagen.

Bronnen