Nieuws

Nieuwe coronamaatregelen: terug telewerk, ook voor architectenbureaus

19 oktober 2020

Sinds vandaag, 19 oktober, zijn nieuwe coronamaatregelen van kracht. Voor architectenbureaus geldt de verplichting om waar mogelijk te telewerken. Architectenbureaus behoren echter tot de essentiële sectoren en dus kan je werfoverleg houden, klanten bezoeken en opmetingen houden, mits je de nodige preventieve maatregelen in acht neemt. Onder dezelfde voorwaarden kan je ook aan je medewerkers vragen om enkele dagen per week naar kantoor te komen, als je dat nodig vindt. In het door NAV-opgestelde sectorprotocol lichten we nog eens de preventiemaatregelen toe zodat je alles op een veilige manier kan doen.

Telewerk blijft de norm. Maar waar dat niet kan, kan je op kantoor wel mondmaskers gebruiken als er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

 

Strengere handhaving

 

Maar hoe rigide is de verplichting tot telewerk? Het Ministerieel Besluit van zondag 18 oktober licht dit omstandig toe:

 

“Art. 2. § 1. Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Alle ondernemingen, verenigingen en diensten kunnen eveneens goed georganiseerde terugkeermomenten organiseren, en met respect voor de sanitaire voorschriften.”
 

(...)


“Overwegende dat telethuiswerk opnieuw de regel wordt voor alle functies die zich ertoe lenen en in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat; dat deze maatregel onder meer toelaat om het aantal personen in het openbaar vervoer tijdens de spitsuren te verminderen en om op die manier te vermijden dat ze niet in de mogelijkheid zijn om de regels van de social distancing na te leven; dat het evenwel  belangrijk is dat personeelsleden een band behouden met zowel hun collega’s als de onderneming, vereniging of dienst waarin of waarvoor zij werken; dat de werkgever goed georganiseerde en beperkte terugkeermomenten kan inplannen voor de telethuiswerkers, met respect voor de sanitaire voorschriften;”

 

Het Overlegcomité benadrukte dat er een strengere handhaving van de huidige maatregelen komt. Je hebt, m.a.w. best een goede reden om die terugkeermomenten te organiseren en dat op een veilige manier, zodat je bij een eventuele besmetting op je kantoor zeker bent dat je alles hebt gedaan om dat te vermijden.

 

Sectorprotocol

 

Let wel: in elk architectenkantoor - of je nu werkt met zelfstandig medewerkers of met bedienden - is het verplicht een ondernemingsgids te hebben waarin je je preventieve maatregelen opsomt en in detail uitwerkt. Als je die nog niet hebt, kan je je baseren op onze modelgids voor architecten, compleet met stappenplan, risico-analyse en een beschrijving van de mogelijke preventieve maatregelen die je kan nemen. Je vindt alle nodige documenten onderaan deze pagina.