Nieuws

Meeste dossierstukken weldra publiek op omgevingsloket

Steven Verbanck • 30 april 2020

Vanaf midden mei zullen tijdens het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning de meeste dossierstukken online te vinden zijn. Dit om zoveel mogelijk te vermijden dat dossierstukken die al digitaal voorhanden zijn, in het gemeentehuis moet worden ingezien, aldus de VVSG.

Bongkarn Thanyakij/Pexels

Het omgevingsloket is het platform waar omgevingsvergunningen kunnen aangevraagd worden en waarlangs de overheid het dossier verder afhandelt. Daarnaast dient het platform ook om buitenstaanders (zoals omwonenden of milieuverenigingen) te informeren over die aanvragen tijdens het openbaar onderzoek en over de beslissing tijdens de beroepstermijn.

 

Probleem daarbij is dat het loket niet alle informatie in het dossier publiceert. Sommige dossierstukken zoals plannen vallen onder het auteursrecht van de architect. Die dossierstukken mag je wel komen inzien in het gemeentehuis maar de overheid mag die niet publiceren of kopiëren zonder de toestemming van de architect.

 

Met de intrede van de corona-maatregelen, is zo’n afspraak op het gemeentehuis allerminst evident voor burgers die inzage willen en ambtenaren die inzage moeten geven. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om meer dossierstukken dan vroeger te publiceren op het loket. Dit zou gebeuren in de loop van mei.

 

Voor dossiers zonder medewerking van een architect zullen alle dossiertukken tijdens het openbaar onderzoek publiek zijn. Ook de eindbeslissing zal op het loket gepubliceerd worden. Uitzonderingen kunnen nodig zijn als er persoonsgegevens (andere dan de aanvrager) of expliciet confidentiële stukken in zitten.

 

Voor dossiers met architect zullen tijdens het openbaar onderzoek de meeste dossierstukken publiek zijn, maar niet alle. Belangrijkste uitzondering blijft daar het auteursrecht van de architect op zijn plannen. Ook de eindbeslissing zal niet publiek zijn, omdat vele gemeenten de plannen opnemen in hun vergunningsbeslissing. Op termijn, wanneer de beslissing als gestructureerde informatie in het loket terecht komt, zal het wel mogelijk zijn om de beslissing zonder de plannen automatisch te publiceren.

Eerder bepleitten ook al VOKA, Natuurpunt en BBL om openbare onderzoeken zoveel mogelijk digitaal te organiseren. Intussen roept de VVSG de architecten op om zich soepel op te stellen als een gemeente hen vraagt om een document toch te mogen doormailen naar iemand die inzage vraagt tijdens het openbaar onderzoek.