Nieuws

Coronamaatregelen voor onroerend erfgoed deels verlengd

4 mei 2020

Naar aanleiding van de coronacrisis keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 27 maart een besluit goed om proceduretermijnen en procedurele voorschriften in de onroerenderfgoedregelgeving te verlengen of te schorsen. Die maatregelen liepen af op 24 april.

De federale maatregelen over social distancing blijven gelden. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, besliste de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed om het lopende openbaar onderzoek verder te schorsen en de procedurele bepalingen over verzendingen en kennisgevingen te verlengen tot 11 mei. Dat geldt niet voor de overige maatregelen.

 

Openbaar onderzoek Inventaris Bouwkundig Erfgoed

De termijn van het lopende openbare onderzoek over de vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed in Vlaams-Brabant wordt verder geschorst tot 11 mei 2020. De resterende termijn van 38 dagen loopt verder na die datum. Dit betekent in de praktijk dat het onderzoek wordt verlengd tot 18 juni 2020. 

  • Tijdens de schorsingsperiode kan je nog altijd per brief of via het formulier op de webpagina van het openbaar onderzoekopmerkingen of bezwaren indienen.
  • Na de schorsing wordt de inventaris opnieuw ter inzage gelegd en is opnieuw raadpleegbaar bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
  • Eerder ingediende opmerkingen of bezwaren blijven gelden. 

 

Procedurele maatregelen over verzendingen en kennisgevingen 

  • Communicatie die via een beveiligde zending moet gebeuren, zowel door de burger als door de overheid, kan ook via e-mail.
  • Beslissingen over gemelde archeologienota's, nota's of toelatingsaanvragen kunnen via e-mail aan de erkende archeoloog bezorgd worden. Omwille van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt het agentschap namelijk niet over de elektronische contactgegevens van de initiatiefnemer. Daarom voorziet het besluit dat de erkende archeoloog zijn opdrachtgever (de initiatiefnemer) zo snel mogelijk per e-mail of per brief op de hoogte brengt van de beslissing.