Nieuws

Compensatiepremie online aanvragen mogelijk sinds vandaag

5 mei 2020

Het online loket van VLAIO waar je de compensatiepremie kan aanvragen, is open sinds vandaag. Deze premie bedraagt 3.000 euro voor een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor wie is deze premie? 

Er moet een daling van de omzet, exclusief de btw en op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie, van minstens 60% zijn, in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, die het gevolg is van verminderde prestaties, ingevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en niet van uitgestelde facturatie.

 

Er zijn vijf categorieën ondernemingen die recht hebben op een compensatiepremie. De eerste vier categorieën bestaat uit lijsten met sectoren met een bepaalde NACECODE. Architecten vallen hier NIET onder, maar horen thuis in een vijfde categorie:

 

Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan ten gevolge van de toepassing van de coronavirusmaatregelen: de aanvragende onderneming moet het omzetverlies in de steunaanvraag omstandig toelichten en onderbouwen en dit zal achteraf ook gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze categorie werkt niet o.b.v. Nacecode.

 

Meer info over de voorwaarden vind je hier.

 

Hoe vraag je dit aan?

Op deze pagina van VLAIO krijg je een uitgebreide handleiding.

 

Ben je er klaar voor en heb je alles bij de hand? Surf dan naar www.aanvraagcoronacompensatiepremie.be