Nieuws

Vanaf volgende week zijn zo goed als alle bouwkmo’s aan de slag

7 mei 2020

Tegen volgende week zijn zo goed als alle kmo-bouwbedrijven terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van Bouwunie bij 542 respondenten. De bouw kijkt dus uit naar een volledige heropstart bij de kmo’s en zelfstandigen. Ondanks een aanzienlijk omzetverlies lijkt de vrees voor faillissementen eerder mee te vallen. 84 procent van de bevraagden voorspelt aanzienlijke vertragingen. Bouwunie vraagt aan alle partners uit de bouw om samen te zorgen voor een soepele heropstart. De beroepsvereniging pleit ook voor de mogelijkheid om flexibeler en meer te kunnen werken om de achterstand snel in te halen.

Een eerdere bevraging van Bouwunie toonde aan dat begin april twee derde van de bouwbedrijven deels of volledig actief was. Sinds deze week is 93 procent aan de slag, en vanaf volgende week geven quasi alle bouwkmo’s en zelfstandigen aan dat ze aan het werk zullen zijn. “Dit zijn bemoedigende cijfers. Ze tonen de veerkracht van onze bouwondernemers en hun werknemers”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “We zijn ook zeer tevreden dat de veiligheidsvoorwaarden goed worden nageleefd. 94 procent heeft extra maatregelen genomen. De helft van de bevraagden heeft zijn werkorganisatie aangepast om de veilige afstand optimaal te kunnen garanderen. Driekwart van de bedrijven voorziet in extra hygiënische maatregelen en mondmaskers. Die zijn noodzakelijk voor werken waar de social distance niet altijd kan gegarandeerd worden. Het vervoer is, ondanks de bezorgdheden van de vakbonden, bij de kmo’s minder een probleem. Dankzij de toepassing van de veiligheidsmaatregelen die de sector heeft uitgewerkt, en die zijn geïnspireerd op de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, ondervindt meer dan 80 procent van de bevraagde bouwkmo’s geen moeilijkheden met veilig en correct vervoer.” 

 

Hinderpalen voor heropstart

Toch zijn er nog een aantal hinderpalen. 18 procent geeft aan niet aan alle noodzakelijke materialen te geraken. Een kwart heeft nog problemen omdat de opdrachtgever de werf heeft stilgelegd of de nodige nutsaansluitingen niet kunnen gebeuren. Bouwunie roept alle partners uit de sector op om samen te zorgen voor een snelle heropstart. 

 

Omzetverlies

Hoewel de financiële gevolgen voor de sector aanzienlijk zijn, lijkt de vrees voor faillissement bij de bevraagde Bouwunie-leden relatief mee te vallen. Twee procent vreest op korte termijn door de coronacrisis in faling te gaan, 13 procent van de respondenten heeft ernstige liquiditeitsproblemen. Jean-Pierre Waeytens: “63 procent heeft zijn omzet met meer dan de helft zien dalen. Dat zorgt voor snel oplopende rekeningen en zet druk op de liquiditeit. We roepen alle opdrachtgevers op om tijdig de facturen te betalen en de bouw de nodige ademruimte geven voor een snelle heropstart.”

 

Vertragingen 

De coronacrisis zorgt ook voor aanzienlijke vertragingen in de bouw. 84 procent zegt dat de lopende werken vertraging oplopen. Bij driekwart van de bedrijven gaat het om minstens een maand, bij vier op de tien loopt de vertraging op tot meer dan zes weken. Ook voor nieuwe projecten spreekt 70 procent van minstens een maand vertraging en een derde over een uitstel van minstens 6 weken. Om deze achterstand in te halen vraagt 49 procent om flexibeler en meer te mogen werken.  Jean-Pierre Waeytens:  “Om de opgelopen achterstand in te halen zijn we vragende partij om meer overuren te presteren en het aantal op te trekken van 180 naar 360 uren en deze ook fiscaal gunstig te behandelen. Ook zaterdagwerk kan flexibeler worden toegepast. Veel werknemers, die de voorbije weken soms technisch werkloos waren, zijn hiervoor ook vragende partij.”

 

Bouwverlof

Slechts 16 procent geeft aan dat ze de vakantieperiode willen herbekijken.  Jean-Pierre Waeytens: “Het bouwverlof is geen wettelijk verplicht te volgen periode.  Mochten er veranderingen zijn, wordt dat in eerste instantie bekeken op bedrijfsniveau en steeds in overleg met de werknemers. Het is in dit geval wel aangeraden om na te gaan wat de bouwmaterialenhandel gaat doen in deze periode. Bouwunie zet op dit moment geen stappen om op sectoraal niveau het algemeen verlof te verplaatsen of te spreiden. Werkgevers die dat wensen  kunnen wel zelf, in overleg met hun werknemers, bepalen of wijzigingen opportuun zijn.  Duidelijk moet zijn dat iedereen recht heeft op zijn wettelijke vakantie.

Bronnen
  • Bouwunie