Nieuws

Orde schaft statuut 'architect-medewerker' af: NAV betreurt deze de facto tariefverhoging

7 mei 2020

NAV vindt het bijzonder merkwaardig dat na vele jaren het statuut van architect-medewerker is afgeschaft. Dit komt de facto neer op een tariefverhoging voor deze meest kwetsbare groep onder de architecten, zeker in deze crisisperiode. Deze medewerkers dienen nu ofwel voor het tarief van architect te kiezen ofwel hun weglating van de tabel te vragen. Het is echter allerminst duidelijk welke criteria de Orde zal hanteren om een architect-medewerker weg te laten van de tabel.

NAV wijst er alleszins op dat een architect die in zijn naam geen omgevingsvergunningen aanvraagt maar de controle op de uitvoering van de werken doet, wel moet zijn ingeschreven op de tabel. Meer daarover lees je in dit artikel in ons online kennisnet.

Verder eist NAV meer transparantie van de Orde. Bij het verzenden van de bijdragenota wordt immers geen informatie meegestuurd over de goedgekeurde begroting. NAV dringt erop aan dat architecten inzicht krijgen in hoe hun bijdragen besteed worden.