Nieuws

Compensatiepremie: omzetverlies aantonen kan ook via tijdsregistratie

11 mei 2020

Let ook op dat de inschrijving van je onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen up-to-date is, want anders lukt je aanvraag niet. Ten slotte helpen we je ook om je aanvraag te motiveren.

1. Zie je gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen na

Wanneer een ondernemer beroep doet op digitale steunmaatregelen gebruikt de overheid gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarom is het belangrijk dat deze gegevens correct en altijd up-to-date zijn.

 

Een aantal architecten meldt ons dat ze bij de online premieaanvaag een melding krijgen dat hun onderneming niet in aanmerking komt voor de premie omdat zij volgens haar inschrijving in de KBO geen vestiging heeft in het Vlaams gewest. Je kan dit verhelpen door zelf proactief de gegevens van je inschrijving te gaan invullen en updaten waar nodig.

 

Een aantal belangrijke gegevens kan een ondernemer gratis kan aanpassen in de KBO, met de ‘My Enterprise’-tool.

 

 

Klik hier voor meer info.

2. Omzetdaling aantonen kan ook op basis van tijdsregistratie


Volgens de voorwaarden van de compensatiepremie kan de omzetdaling ook worden aangetoond op basis van een van volgende elementen:

  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie

 

Uw bewijslast hoeft met andere woorden niet op basis van uw facturatie of boekhouding maar kan ook op basis van uw tijdsregistraties.

 

3. Hoe je aanvraag motiveren

Voor de eerste vier categorieën die de premie kunnen aanvragen is de reden evident: de eventsector vb. is duidelijk getroffen door de coronamaatregelen.

 

Voor de vijfde categorie waar architecten onder vallen is dit misschien minder ‘zichtbaar’ voor wie uw aanvraag moet beoordelen. Een motivering zou kunnen zijn:

 

“Uit enquêtes van Netwerk Architecten Vlaanderen blijkt dat in maart 7 op de 10 bouwwerven helemaal stillagen. In april bleek dit nog steeds een kleine helft te zijn (48%). 41% van de werven vertraagt.  De grootste oorzaken waren een sluiting van de werf door de aannemer (66%) of de aanlevering van bouwmaterialen die stokte (59%).  Voor de nieuwe werven gold grote onduidelijkheid: 53% werd in april niet meer opgestart. Ook vergunningsaanvragen lopen vertraging op, ook al omdat door een nooddecreet de termijnen werden verlengd met 30 dagen en de openbare onderzoeken opgeschort (24 maart – 24 april). Als gevolg hiervan moesten heel wat architectenbureaus waaronder ook het mijne hun activiteiten ernstig terugschroeven of zelfs helemaal de deuren sluiten als rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Ook was door de social distancing maatregelen het niet meer mogelijk om opmetingen te doen, of klanten te bezoeken, en werd werfoverleg- en controle veel moeilijker.
Concreet uitte de coronacrisis zich bij mij als volgt:

[info over de situatie op je werven (stopzettingen/vertragingen), over de organisatie bij jou op kantoor (verplicht sluiten), klantenbezoeken die stokken...
Als gevolg hiervan heb ik een omzetverlies geleden dat ik via de cijfers in bijlage staaf.”