Nieuws

Impact crisis op omzet ondernemingen blijft groot: revalidatie Belgische economie zal tijd vergen

20 mei 2020

De gemiddelde omzetdaling voor alle ondernemingen samen is tijdens de afgelopen week niet verder verminderd en de omzet ligt nog steeds ongeveer 30 % lager dan vóór de crisis, wat voornamelijk komt door de zwakke vraag. Dat blijkt uit de enquête van de ERMG (Economic Risk Management Group) die afgelopen week werd gehouden na het begin van de nieuwe fase van de versoepeling.

Na de lichte verbetering tijdens de voorgaande week is het door de ondernemingen gerapporteerde omzetverlies de afgelopen week wat verslechterd. Het blijft dus rond de 30 % als men rekening houdt met de grootte van de ondernemingen en met het gewicht van de bedrijfstakken in de toegevoegde waarde in België. Vergelijkt men de laatste twee weken (periode die overeenstemt met het begin van de opheffing van de beperkende maatregelen) met de voorgaande vijf weken, dan stelt men een lichte verbetering vast, die echter marginaal is ten opzichte van de omvang van de schok waar de ondernemingen door worden getroffen. Dit doet vermoeden dat, ondanks de grootschalige heropstart tijdens de afgelopen weken, de economie nog steeds op een zeer laag toerental draait en dat de volledige revalidatie veel tijd zal vergen.  

 

Traag herstel

Bij de factoren die in hoge mate verhinderen dat, na de heropstart, de omzet terugkeert naar zijn niveau van vóór de crisis, wordt de zwakke vraag het vaakst vermeld, namelijk door meer dan zes ondernemingen op tien. Het traag en gedeeltelijk herstel van de internationale handel remt het herstel van heel wat activiteiten sterk af. 

 

De andere factoren die een omzetstijging in de weg staan, worden door de bevraagde ondernemingen doorgaans minder frequent vermeld, maar voor sommige specifieke sectoren kunnen ze van belang zijn. Zo heeft de moeilijkheid om de maatregelen inzake social distancing toe te passen betrekking op slechts 12 % van de respondenten, maar is die factor wel belangrijk voor de horeca (59 %), de vastgoedsector (41 %), de sector kunst, amusement en recreatie (38 %) en de bouw (26 %). De bevoorradingsproblemen, waar één op de tien ondernemingen mee te kampen heeft, doen zich vooral voor in de bouw (26 %), de industrie (17 %) en de handel (15 %). De liquiditeitsproblemen en de personeelsschaarste, ten slotte, zijn kennelijk minder zwaar en worden door minder dan 5 % van de ondernemingen gerapporteerd.

 

De perceptie van het faillissementsrisico volgt dezelfde dynamiek als die van de omzet, die vergelijkbaar blijft met het gemiddelde van de afgelopen weken. Zo gaat 8 % van de zelfstandigen of bedrijfsleiders ervan uit dat een faillissement hetzij waarschijnlijk, hetzij zeer waarschijnlijk is.

Bronnen