Nieuws

Groen licht voor fiscale bazooka bedrijven

20 mei 2020

Bedrijven die dit jaar in het rood gaan, zullen hun verliezen kunnen aftrekken van hun winst van 2019. Dat meldt De Tijd.

Foto: alexanderdecroo.be

Terwijl bij het begin van de coronacrisis vooral liquiditeitsproblemen opdoken, komt stilaan de solvabiliteit van veel bedrijven onder druk te staan. Om dit te counteren werkt de federale regering momenteel twee nieuwe fiscale maatregelen uit.

 

Carry back

Ten eerste komt in de vennootschaps- en de personenbelasting een ‘carry back’, waarbij bedrijven en zelfstandigen hun verliezen van 2020 kunnen aftrekken van hun winst van 2019. Bedrijven kunnen daardoor hun voorafbetalingen terugvragen en zien hun belastingfactuur voor het inkomensjaar 2019 meteen getemperd.

 

Wederopbouwreserve

Daarnaast kunnen bedrijven de komende drie jaar een zogenaamde wederopbouwreserve aanleggen ten belope van het verlies dat ze in 2020 leden. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van dit en de komende jaren. Daardoor moeten tijdelijk opnieuw minder belastingen worden betaald.

 

Aan deze maatregel zijn wel voorwaarden verbonden. Alleen bedrijven die hun personeelsbestand op peil houden, komen in aanmerking. Concreet moet de loonmassa van 2020 minstens 85 procent van die van 2019 bedragen.

 

Daarnaast zijn aan beide steunmaatregelen 'ethische' principes gekoppeld, nadat daarover in het parlement een deal werd gesloten tussen de regering en de linkse oppositiepartijen. Dat betekent dat bedrijven die de steun willen genieten, geen dividenden mogen uitkeren, geen kapitaalvermindering mogen doorvoeren, geen eigen aandelen mogen inkopen en geen transacties naar belastingparadijzen mogen doen zonder aantoonbare economische activiteit.

 

Wanneer de maatregelen ingaan, is nog niet duidelijk. 

Bronnen