Nieuws

Asbestattest: stel je kandidaat als certificatie-instelling of meld je aan als opleidingscentrum

26 mei 2020

In de loop van 2022 zal het verplicht zijn om een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van constructies ouder dan 2001. Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen een geldig asbestattest kunnen opmaken volgens een standaard inspectieprotocol van de OVAM. Door de OVAM erkende certificatie-instellingen zullen kandidaat-asbestdeskundigen opleiden, examineren en opvolgen via audits. De OVAM beheert de inhoud van het examen en ziet toe op de werking van de certificatie-instellingen.

Foto: OVAM

Basiskennis vereist

Enkel wie de verplichte opleiding bij een erkende certificatie-instelling volgt en slaagt in het examen wordt gecertificeerd als asbestdeskundige. Tijdens de verplichte opleiding verdiepen de kandidaten hun basiskennis. De opleiding omvat zowel een theoretisch luik (waarin onder meer het standaard inspectieprotocol en de databankapplicatie aan bod komen) als een praktijkgedeelte. 


Kandidaat-asbestdeskundigen moeten dus al vóór ze met de opleiding starten over een goede basiskennis asbest beschikken. Die kennis kunnen ze hebben opgedaan tijdens een vooropleiding of door beroepservaring. Op de asbestwebsite van de OVAM staat een overzicht van de basiskennis waarover kandidaten moeten beschikken om de verplichte opleiding te kunnen volgen. Het examen zal ook die basiskennis toetsen.


Diverse opleidingscentra in Vlaanderen bieden al opleidingsmodules asbest aan. Op basis van het overzicht op de asbestwebsite kunnen ze hun opleidingsmodules aanpassen of aanvullen. Opleidingscentra die een volledige opleiding met de vereiste basiskennis aanbieden, kunnen dat aan de OVAM laten weten via een webformulier op www.asbestinfo.be. Kandidaat-asbestdeskundigen zullen de lijst kunnen raadplegen op www.asbestinfo.be

 

Kandidaat-certificatie-instellingen gezocht

Een erkende certificatie-instelling zal de verplichte opleiding organiseren en het eindexamen afnemen. Aangesloten, gecertificeerde asbestdeskundigen moeten jaarlijks ge-audit worden en moeten een beroep kunnen doen op een eerstelijns helpdesk. Certificatie-instellingen zullen moeten voldoen aan bepaalde erkenningsvoorwaarden, die hun kwaliteitsvolle en onafhankelijke werking garanderen. 


Geïnteresseerde certificatie-instellingen kunnen zich melden via www.asbestinfo.be. De OVAM bereidt met de kandidaten een gezamenlijk traject voor naar operationalisering. 

Bronnen