Nieuws

Bijdrage niet betaald? Orde sluit het omgevingsloket voor jou.

2 juni 2020

Heb je je bijdragenota voor de Orde al betaald? Mogelijk niet, want de vervaldag was pas op 2 juni. Toch kon een pak architecten gedurende een tweetal dagen geen omgevingsvergunningen meer aanvragen. De Orde spreekt van een ‘technisch probleem’ dat ondertussen is opgelost, maar NAV plaatst grote vraagtekens bij de gevolgde procedure.

Verbaasde blikken bij architecten die zich op Pinkstermaandag 1 juni op het omgevingsloket aanmelden. Inloggen lukt nog, maar een aanvraag ondertekenen als architect dan weer niet. ‘deze persoon is niet gekend bij de Orde van Architecten. Gelieve contact op te nemen met de Orde van Architecten’, staat in een melding te lezen. Bouwheren krijgen een soortgelijke melding en ook op de website van de Orde van Architecten zijn de betrokken architecten niet meer terug te vinden.

 

NAV neemt al op maandag contact op met de Orde en is verbouwereerd wanneer het de reden hiervoor verneemt. De Orde spreekt dan wel in een bericht op haar website van een ‘technisch probleem’, maar stuk voor stuk gaat het om architecten die hun bijdragenota nog niet vereffend hebben. Niet geheel onlogisch: de vervaldatum is dan ook nog niet verstreken. En zelfs als de betaling al gebeurd is, is een paar dagen marge om de betaling te kunnen verwerken ook niet overbodig. Bovendien heeft NAV nog geen maand geleden de Orde nog verzocht om flexibiliteit en solidariteit bij het innen van de bijdrages. We hebben hierbij verwezen naar de mogelijkheid die de Orde heeft om betalingsuitstel of –vrijstelling toe te staan.

 

Actie na juridisch advies

 

Na bemiddeling van NAV draaide de Orde gisterenavond haar beslissing terug. Daarmee is de kous voor NAV echter niet af. Ook al is er mogelijk sprake van een administratieve fout bij de Orde, toch kan NAV zich niet neerleggen bij het feit dat collega’s op basis van het al dan niet betalen van een bijdrage geschorst worden uit de beroepsuitoefening. NAV won ondertussen juridisch advies in. Dat advies bevestigt dat een architect verhinderen zijn beroep uit te oefenen, enkel mogelijk is via een tuchtsanctie (vb. de schorsing). Voor het zover komt, moet een procedure doorlopen worden die duidelijk in de wet is omschreven. NAV is het dan ook ten gronde oneens met de manier van werken van de voorbije dagen en vraagt een duidelijke verklaring van de Orde over de procedure die zij in de toekomst zal volgen.

 

Ordeverkiezingen: stel je kandidaat

 

NAV zal niet nalaten dit op te volgen en zal zijn leden hierover verder op de hoogte houden. Als meest representatieve  beroepsvereniging voor architecten draagt NAV een verantwoordelijkheid, ook wat de Orde van Architecten betreft. Wij ijveren al lang voor een hervorming van de Orde aan de hand van ons eigen tienpuntenplan. We reiken graag de hand naar de Orde om samen en in een open dialoog werk te maken van deze hervorming, want een efficiënt en correct functionerende Orde is in het belang van eenieder.

 

Het is ook de reden waarom wij terug oproepen aan architecten om zich kandidaat te stellen dit najaar voor de verkiezingen bij de Orde. Wie ons zijn kandidatuur bezorgt met een korte visietekst, kan na een gesprek ondersteuning van NAV krijgen bij hun verkiezingscommunicatie.

 

NAV streeft naar een evenwichtig en correct speelveld waarin Orde en NAV een complementaire rol spelen: NAV als dé beroepsvereniging voor architecten en de Orde als controleorgaan voor deontologie en een ethische beroepsuitoefening en de toegang tot het beroep. Op het snijvlak van die twee taken kunnen Orde en NAV elkaar als medestanders zeker versterken.