Nieuws

Kan een goede luchtverversing het coronavirus de pas afsnijden?

3 juni 2020

Een goede luchtverversing kan het coronavirus binnenskamers de pas afsnijden, zegt de Hoge Gezondheidsraad. Nochtans is er geen bewijs dat het virus via omgevingslucht overgedragen wordt, meldt De Standaard.

Wat gebeurt er met kleinere hoest- of nies­druppeltjes, die niet zwaar genoeg zijn om meteen op de grond te vallen, maar als een nevel in de lucht blijven hangen? Zo’n ­nevel kan minutenlang rondzweven in ruimtes die niet of slecht geventileerd worden, wezen simulaties uit. Na het aanzetten van een mechanisch ventilatiesysteem verdween de helft van de druppeltjes in 2,5 minuten uit de lucht, rapporteerde de groep van Daniel Bonn aan de universiteit van Amsterdam. In een kamer waarin ook een raam en een deur openstonden, was het aantal druppeltjes zelfs al na 30 seconden gehalveerd, tien keer zo snel als in de kamer zonder ventilatie. 

 

Tot dusver is het echter niet ­bewezen dat het coronavirus zich ook via virusnevels verspreidt, aldus De Standaard. Van bijvoorbeeld mazelen, waterpokken en griep is wél bewezen dat die route een rol speelt in de verspreiding ervan. 

 

Maximaal verse lucht

 

Niettemin adviseerde de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) vrijdag nog om binnenruimtes voortaan goed te ventileren en systemen voor airconditioning zodanig af te stellen, dat de binnenlucht niet voortdurend wordt gerecycleerd, maar maximaal verse lucht in het systeem gevoerd wordt. Het advies is vooral gericht op de scholen en de bedrijven die na de lockdown heropen. Volgens de HGR ‘zijn er wetenschappelijke artikels die het hebben over gevallen waarin het virus via dit soort installaties is overgedragen’. Welke artikels dat zijn, vermeldt het ­advies niet.

 

Aan de TU Delft begint onder leiding van Philomena Bluyssen binnenkort een onderzoek om uit te pluizen hoe machinaal ventileren de kans op besmetting kan verminderen, als bewezen zou worden dat het coronavirus via deze route mensen ziek kan maken. Want ook dat is nog lang niet helder. Op welke manier haal je het risico het meest naar beneden? Hoeveel moet je ventileren, en bij welke temperatuur en luchtvochtigheid? Blaas je de lucht van onderen naar boven, of beter omgekeerd?