Nieuws

Nieuw Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht

3 juni 2020

Het vorige Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) was dringend toe aan een actualisatie en een herstructurering om de leesbaarheid ervan te verhogen. De voorbije jaren werd daarom gewerkt aan een nieuw en toekomstbestendig AREI. Het nieuwe reglement kun je nu raadplegen. Het is sinds 1 juni 2020 van toepassing.

Het nieuwe reglement is opgesteld als een evolutief document dat gemakkelijk aangepast kan worden in functie van technische evoluties en een verdere standaardisering. Hiertoe werden een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd:      

 

 

Alle elektrische installaties zullen moeten voldoen aan het nieuwe AREI. Er worden echter wel specifieke afwijkende beschikkingen voorzien voor bestaande elektrische installaties.