Nieuws

Van plan om de corona-compensatiepremie aan te vragen? Lees dan even dit

4 juni 2020

Als gevolg van de coronamaatregelen kregen heel wat vrije beroepsbeoefenaars te kampen met een omzetdaling. Om deze ondernemers te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. De compensatiepremie ten bedrage van € 3.000 voor zelfstandigen in hoofdberoep kan worden aangevraagd door vrije beroepsbeoefenaars wiens omzet een daling kent van 60% t.o.v. vorig jaar. De referteperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

De compensatiepremie kan worden aangevraagd via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) via deze link, uiterlijk op 30 juni 2020.

De aanvraagprocedure neemt slechts een vijftal minuten in beslag. In deze handleiding krijgt u een handig overzicht van de schermen die u dient te doorlopen en toelichting bij de gegevens die u zelf dient toe te voegen.

Een aantal vrije beroepsbeoefenaars (zij die hun activiteiten verrichten onder de NACEBEL-codes 86230, 86904 en 86905) dienen hun aanvraag niet te motiveren. Zij behoren tot een limitatieve groep van sectoren die enkel hun gegevens dienen in te vullen en op eer moeten verklaren dat de bijgebrachte gegevens correct zijn. Zij dienen hun aanvraag niet verder te motiveren.

De meeste vrije beroepsbeoefenaars worden beschouwd als ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ervaarden en dienen hun aanvraag wel te motiveren. Dit hoeft echter geen probleem te zijn, in heel wat gevallen zijn er voldoende argumenten aanwezig om aan te tonen dat de coronamaatregelen de normale uitoefening van het beroep onmogelijk maakten. Het is dan wel belangrijk dat de vrije beroepsbeoefenaar deze argumenten duidelijk weergeeft en hierbij vooral niet te algemeen blijft.

Zo is het onvoldoende om louter te argumenteren dat uw cliënteel is weggebleven ingevolge het virus. Wanneer u verduidelijkt dat uw cliënteel hoofdzakelijk uit particulieren bestaat die ingevolge de veiligheidsmaatregelen geen niet-essentiële verplaatsingen mochten maken, zoals de verplaatsing naar uw kantoor, en daardoor geen consultaties konden doorgaan, geen nieuwe dossiers werden opgestart,… of wanneer u aantoont dat ‘social distancing’ niet kon worden gerespecteerd, dan kan dit wel voldoende zijn om positieve beslissing te verkrijgen.

Ook de sluiting van (een van de) voor uw activiteit essentiële partners kan een element zijn om aan te tonen dat de normale uitoefening van uw beroep onmogelijk werd gemaakt. Denk maar aan een bouwwerf die wordt stilgelegd omdat de hoofdaannemer geen ‘social distancing’ kan garanderen. Ook de eventuele onderaannemers en architect verantwoordelijk voor die werf worden dan belemmerd in de uitoefening van hun activiteit. Indien u als architect kan aantonen dat deze situatie zich herhaaldelijk voordeed ingevolge de veiligheidsmaatregelen én u de vereiste omzetdaling kan aantonen, is de kans groot dat u een positieve beslissing zal ontvangen.

Conclusie: besteed voldoende aandacht aan de motivatie bij het invullen van uw aanvraag tot het bekomen van een compensatiepremie. Het duurt slechts enkele tellen extra maar bespaart u de last van het achteraf aanvragen van een tweede beoordeling

Bronnen
  • Federatie Vrije Beroepen