Nieuws

Extra compensatiepremie en verlengde maatregelen

9 juni 2020

Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben nieuwe of verlengde economische steunmaatregelen bekendgemaakt. Een overzicht.

Verlenging van bestaande (federale) maatregelen

De superkern besliste ten eerste om een aantal reeds genomen maatregelen te verlengen, dit tot en met 31 augustus. Het gaat voornamelijk om: 

  • de mogelijkheid tijdelijke werkloosheid door overmacht omwille van corona aan te vragen;
  • het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen; 
  • het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen en werknemers;
  • uitstel van betalingen aan de fiscus. Dit betalingsuitstel moet je individueel aanvragen bij de FOD Financiën. Het betalingsuitstel kan betrekking hebben op bedrijfsvoorheffing, btw, personen- en vennootschapsbelasting. De FOD Financiën ziet af van de aanrekening van nalatigheidsinteresten of eventuele boetes.

 

Aanvullende compensatiepremie

De beperkende maatregelen die opgelegd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werken voor veel ondernemingen nog steeds door, waardoor er langdurige impact op de omzet is. Zeker voor de sector van de evenementen is de impact nog steeds heel groot. Ook voor bedrijven en winkels die recent opnieuw gestart zijn, is het effect op de omzet op dit moment niet te onderschatten omdat ze capaciteitsbeperkingen moeten naleven. De Vlaams regering voorziet nu in een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro.

 

De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Stilaan start de economie weer op. Toch zijn er nog een aantal ondernemingen die de deuren niet mogen openen. Zij kunnen nu nog langer rekenen op de hinderpremie zodat ze ook de komende periode ondersteuning krijgen. Voor ondernemingen die wel al open zijn of mogen openen, maar een zwaar omzetverlies hebben voorzien we in een aanvullende compensatiepremie. Het is belangrijk om ons economisch weefsel te ondersteunen. We hebben onze ondernemers nodig om de komende maanden en jaren opnieuw economische groei te kennen.”

Bronnen
  • SBB en Hildecrevits.be