Nieuws

Niet-betaalde bijdrage leidt niet automatisch tot schorsing

16 juni 2020

Begin juni kon een aantal architecten gedurende een tweetal dagen geen omgevingsvergunningen meer aanvragen. Na tussenkomst van het NAV bevestigt de Orde nu dat 'de toegang tot het Omgevingsloket niet gekoppeld wordt aan de betaling van de bijdrage, tenzij dit het gevolg is van een wettelijke gevolgde tuchtprocedure.' Dat was ook het standpunt van het NAV.

NAV kon zich dan ook niet neerleggen bij het feit dat collega’s op basis van het al dan niet betalen van een bijdrage geschorst werden uit de beroepsuitoefening. NAV won daarover juridisch advies in. Dat bevestigde de stelling dat een architect verhinderen zijn beroep uit te oefenen, enkel mogelijk is via een tuchtsanctie (vb. de schorsing). Voor het zover komt, moet een procedure doorlopen worden die duidelijk in de wet is omschreven.

 

NAV was het dan ook ten gronde oneens met de manier van werken en vroeg om verduidelijking van de Orde. Die verduidelijking is er nu gekomen door een brief die is ondertekend door de secretaris en de voorzitter van de de Orde van Architecten - Vlaamse Raad. "Op uw vraag bevestigen wij dat de toegang tot het Omgevingsloket niet gekoppeld wordt aan de betaling van de bijdrage, tenzij dit het gevolg is van een wettelijke gevolgde tuchtprocedure.", staat er te lezen. Het NAV is tevreden dat hierover klaarheid wordt geschept.