e-learning

Nieuwe online infosessie: Bouwshift & Ruimtelijk Rendement in Vlaanderen

18 juni 2020

Het verhogen van het ruimtelijk rendement moet de norm worden in Vlaanderen. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven vermijden we dat we bijkomende ruimte innemen. De Vlaamse Overheid werkt daarom aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat een ‘Bouwshift’ wil bewerkstelligen. Het spreekt voor zich dat het inzetten op een verdicht, nieuw en slim ruimtegebruik een zeer grote taakstelling vormt voor de gehele bouwsector, en voor architecten in het bijzonder. Ook lokale besturen staan voor grote uitdagingen, namelijk de vertaling van de ambities van het BRV naar een beleidsvisie op lokaal niveau en de implementatie van deze visie bij de beoordeling van vergunningsaanvragen

Tijdens deze beleidsfora focussen we op de noodzakelijke nauwe samenwerking in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, en in het bijzonder het principe van ‘Ruimtelijk Rendement’, tussen de doelgroepen van architecten en lokale besturen. We focussen op het kader waarbinnen beide aan de slag gaan. Aan de hand van concrete goede praktijkvoorbeelden willen we inspireren en de voeling met het principe Ruimtelijk Rendement verhogen.

Deze infosessie kadert in het project Ruimtelijk Rendement met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.