Nieuws

2019 was een ongezien piekjaar aan omgevingsvergunningen in Antwerpen

22 juni 2020

Nog nooit kwamen er bij de provincie Antwerpen zoveel aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen dan in 2019. De deputatie besliste over meer dan 750 aanvragen van kleine en grote bedrijven uit allerlei sectoren, wat een stijging is van 25%. Dit kan gaan van een vergunning voor windturbines tot een herstelproject van een riviervallei, de bouw van industriële installaties en gebouwen of de aanleg van fietsostrades. Daarbij neemt ook de technologische complexiteit van de dossiers toe.

De technologie is steeds in evolutie. Wat vandaag nog niet bestaat, kan morgen de nieuwe standaard zijn. De omgevingsvergunning evolueert mee en draagt in interactie met bedrijven bij aan innovatie en duurzaam ondernemen. Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Omgevingsvergunningen, legt uit: “We beschouwen het als een van onze kerntaken om te blijven waken over een gezond evenwicht tussen economie en ecologie. We willen zowel meebouwen aan een duurzame, innovatieve bedrijfsvoering als de bescherming van ons leefmilieu. Vorm geven aan deze duurzame toekomst ligt de provincie dus nauw aan het hart. De provincie gaat er dan ook prat op dat de omgevingsvergunning een belangrijk uitvoeringsinstrument is met het oog op het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties (SDG’s).”


Investeren in een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening

Sinds 2017 hebben kleine en grote bedrijven voor tal van activiteiten maar één (omgevings)vergunning meer nodig. De provincie Antwerpen zet daarom sterk in op een efficiënte, robuuste en kwaliteitsvolle vergunningsverlening. Bevoegd gedeputeerde Luk Lemmens verduidelijkt: “Het lag voor de hand dat de provincie, die vroeger alleen de milieu- en natuurvergunningen uitreikte, het een pak drukker zou krijgen. De provincie heeft daarom geïnvesteerd in mensen en middelen met het oog op een efficiënte vergunningverlening. In 2019 is het team uitgebreid met twee experten om de stijgende aanvragen kwaliteitsvol te behandelen. Want voor de gezondheid van de inwoners van de provincie Antwerpen, voor onze natuur, onze lucht- en (grond)waterkwaliteit en het klimaat is het essentieel dat de omgevingsvergunningsaanvragen grondig worden behandeld.”

 

De POVC brengt alle experten rond de tafel

Bij 65% van de aanvragen in 2019 won de deputatie het advies in van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Om een integrale aanpak te borgen, brengt de POVC de expertise van ingenieurs, wetenschappers en andere deskundigen in allerlei thema’s en domeinen rond de tafel. Steeds in het belang van een goede samenwerking en een probleemoplossende aanpak.

Bronnen
  • Provincie Antwerpen