Nieuws

CONIX RDBM lanceert (Y)our Social Way of Working: een nieuwe manier van werken

23 juni 2020

CONIX RDBM publiceert haar ‘Social Way of Working paper’ waarin ze stellen dat het nu het moment is om de voordelen van thuiswerken te bestendigen en in een visie vast te leggen. Het is een adviserend, participatief traject waarbij organisaties geadviseerd worden naar een nieuwe manier van werken.

Modular figures, 2020, George Condo

"De veranderingen in de kantooromgeving zijn vandaag in een stroomversnelling geraakt. De huidige periode met versoepeling van de maatregelen is de ultieme kans om de werking van de kantooromgeving onder de loep te nemen. Met het oog op structureel meer thuiswerken zullen de werkzaamheden op kantoor drastisch veranderen."   

 

"We hebben vandaag onze ‘Social Way of Working-paper’ gepubliceerd. Ons advies en de aanpak voor het nieuwe werken na de maatregelen zijn gebaseerd op het ‘Huisvestingsadvies van CONIX RDBM Advisors’, een participatief traject waarbij we organisaties adviseren naar een nieuwe manier van werken. Met onze aanpak komen we tot nieuwe inzichten voor de manier van werken. De synergie tussen de mens, het gedrag en het gebouw zijn bepalend voor de haalbaarheid van het werken na de maatregelen."

 

De ‘Social Way of Working’ heeft als ambitie een veilige werkomgeving te creëren die prikkelt tot samenwerken, verleidt tot gebruik van nieuwe technologieën, innovatie omarmt en plaats biedt aan iedereen ongeacht zijn persoonlijke voorkeuren of karakter. Niet enkel bij klanten verdedigen we de ‘Social Way of Working’, ook in onze organisatie. Vandaag is een unieke kans om uw medewerkers te bevragen over de voor- en nadelen van het gedwongen thuiswerken en over de verbinding die ze voelen met uw organisatie. Ook wij hebben via een enquête bij onze werknemers gepeild naar hoeveel dagen per week ze willen thuiswerken, hoe ze vandaag thuiswerken, welke  werkzaamheden ze thuis doen en hun persoonlijke bevindingen over thuiswerken. Deze enquête werd niet alleen gebruikt om de ‘reboarding’ – terugkeer naar de werkvloer na de lockdown - voor te bereiden, maar we hebben de verwachtingen en vragen in kaart gebracht om structureel thuiswerk in ons bedrijf op langer termijn te integreren.

 

Frederik Jacobs - CEO en partner van CONIX RDBM Architects - staat volledig achter de nieuwe manier van werken. "Ons doel was ook van de opportuniteit gebruik te maken om een evenwicht in de werk-privé balans van onze medewerkers te brengen. Elke medewerker stelt de vraag: Welke taken kan ik op welke plek uitvoeren? En hoe kan dit zowel voor het individu en als onderdeel van een collectief – onze organisatie - een positieve bijdrage betekenen?"

 

Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de medewerkers hun “thuiswerkplek” als geschikt beschouwen, waarbij de ervaring van thuiswerken zeer positief werd beoordeeld. Het merendeel van de medewerkers voelt de binding met onze organisatie en werkt overwegend in teamverband. De ervaring van meer rust en geconcentreerd te kunnen werken, geven aanleiding tot de vraag naar meer en structureel thuiswerken. Er komt dus een hybride vorm van werken tot stand: een mix van thuiswerken, op kantoor en ‘on site’ weken. Met een digitaal reservering/planningsysteem kunnen alle medewerkers hun tijd en ruimte per dag individueel en collectief inplannen. Dit wordt ook gelinkt aan de keuze van mobiliteit.

 

“Zo’n ‘Social Way of Working’ is mogelijk dankzij onze innovatieve ICT-technologie die online verbinding tussen medewerkers mogelijk maakt. We hebben in innovatieve technologie geïnvesteerd en werken vandaag de dag met het VMware Horizon-systeem, een digitale werkruimte met virtuele desktop oplossingen. Door de integratie van onze administratie en grafische software in een ‘cloud’-omgeving kunnen onze medewerkers vanop elke locatie en op afstand zonder probleem werken. Door onze software en technologie zijn alle dossiers vanop afstand digitaal beschikbaar. Zo zijn tijdens de lockdown onze medewerkers constant in contact gebleven met alle stakeholders, op een digitale manier. Onze nieuwe manier van werken is er ook één van verbondenheid, in constante digitale dialoog.”, zegt Frederik Jacobs.  

 

"Natuurlijk heeft thuiswerken impact op de relatie en de samenwerking met de collega’s. Als je elkaar langer niet hebt gezien, is de nood om even bij te praten groter. Open communicatie was ook een belangrijk aspect om het honderd procent thuiswerken duurzaam te ondersteunen. We hebben ervoor gezorgd dat onze ‘quarterly stakeholders meeting’ - een trimestriële meeting met alle medewerkers waarbij het reilen en zeilen binnen ons kantoor open wordt besproken - digitaal werden gehouden alsook andere meer informele Skype-sessies. Daarnaast werd ook een CONIX Talk georganiseerd waarbij digitaal een recente wedstrijdpresentatie voor iedereen intern werd herhaald. Ook hier is het doel uitwisseling van knowhow en verbinding met elkaar. Dankzij de technologie en de dialoog is ons team is tijdens de lockdown met veerkracht verbindend blijven werken. Bijna al onze projecten zijn tijdens de lockdown blijven draaien en het gros van onze medewerkers zijn voltijds blijven werken. Op de meeste van onze werven werd verder gewerkt, maar met een lagere bezetting."

Documenten