Nieuws

Dirk Mattheeuws: 'We moeten ruimte-efficiënter gaan wonen, dat is niet hetzelfde als kleiner wonen'

30 juni 2020

Vorig jaar verdween er opnieuw evenveel open landschap onder beton als in 2007, ondanks de belofte van een bouwshift. Het gaat om 7,16 hectare open ruimte per dag. Radio 1 sprak over deze evolutie met NAV-voorzitter Dirk Mattheeuws. Om efficiënt ruimtegebruik een kans te geven, moeten we afstappen van logge stedenbouwkundige systemen, klinkt het.

“Men spreekt al lang over een bouwshift, maar in de feiten is men deze nog niet aan het uitrollen”, aldus Dirk Mattheeuws in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1. “De Vlaamse regering had de ambitie om tegen 2040 de verdere toename van het ruimtebeslag te stoppen, maar het wettelijk instrumentarium is nog altijd niet geïmplementeerd. Zo is het systeem met de ruilrechten nog steeds niet concreet uitgewerkt.”

 

“Als architecten vervullen we een belangrijke maatschappelijke rol en we zijn dus zeker bereid om creatieve oplossingen aan te reiken. Binnen het bestaande ruimtebeslag kunnen we andere woonvormen implementeren, zoals cohousing of coworking spaces. Er zijn dus zeker mogelijkheden, maar het is uiteraard aan de Vlaamse Regering om hun ambities ook effectief te verwezenlijken.”

 

“Stedenbouwkundige voorschriften zijn vandaag nog te strikt voor nieuwe woonvormen. De overheid moet ons hier meer creativiteit gunnen om die zaken door te voeren. Nieuwe planningsinstrumenten moeten flexibeler en dynamischer ingevuld worden, zodat we op kortere termijn kunnen inspelen op behoeftes.”

 

“We moeten dus afstappen van rigoureuze systemen die alle bestemmingen inbedden. Geen logge toestanden meer.”

 

Over de toekomst van wonen

Door de coronacrisis hechten mensen meer dan ooit belang aan een tuin. Wie wil er na corona nog kleiner gaan wonen?

 

“Natuurlijk is onze beschikbare ruimte eindig, we kunnen dus niet zomaar meer en meer ruimte innemen. Wonen moet bovendien betaalbaar blijven. Het is dus absoluut noodzakelijk om ruimte-efficiënter te wonen en te bouwen.“

 

“Ruimte-efficiënter hoeft echter niet noodzakelijk kleiner te betekenen. We moeten aandacht blijven hebben voor leef- en woonkwaliteit. Dit moeten we op een andere manier inrichten.”

 

“Bepaalde gemeentes hebben meergezinswoningen afgewezen. Om de willekeur te vermijden is het beter om structurele oplossingen uit te werken op Vlaams niveau. Zo’n overkoepelend beleid kan aandacht hebben voor een mengvorm van woningen, waarbij nog steeds plaats is voor woningen met tuin. Zolang dat het maar ruimte-efficiënt blijft.”