Nieuws

Projectoproep Circulaire Bouweconomie 2020: vraag je subsidie aan

1 juli 2020

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een projectoproep om innovatieve projecten in circulair bouwen te ondersteunen. Minister van Omgeving Zuhal Demir maakt hiervoor 2,2 miljoen euro vrij. Met de oproep willen we knelpunten naar duurzame vernieuwing in de bouwsector helpen overwinnen. De call loopt tot 23 september.

Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties. Voor de uitwerking van de projecten moedigen we aan om de verschillende actoren uit de bouw-waardeketen maximaal actief te betrekken (van fabrikant, aannemer, bouwheer naar gebruiker, sloper of ontmantelaar en terug).

 

Voor welke projecten?

Projecten die bijdragen aan het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten:

  • Beslissingen - en specifiek investeringen - worden vandaag voornamelijk genomen op basis van een kortermijnperspectief en louter financiële argumenten.
  • Circulaire innovatie vindt moeilijk ingang binnen de bouwwereld: uitvoerders en investeerders mijden liever risico’s rond nieuwe bouwtechnieken en vallen vaak terug op traditionele bouwoplossingen.
  • Men vertrekt overwegend vanuit de individuele belangen van de organisaties en diverse disciplines in de bouw, waardoor er weinig vertrouwen is tussen verschillende actoren binnen een (ver)bouwproject.
  • Door het selectief toepassen van circulaire businessmodellen, zoals ‘product-as-a-service’, ‘take-back- formules’ en leasing van gestandaardiseerde bouwcomponenten, in bepaalde niche-sectoren kunnen ze moeilijk gerepliceerd worden voor de hele bouw- en vastgoedmarkt. Een grote(re) schaal blijkt echter cruciaal te zijn voor de rendabiliteit van circulaire business.
  • Het is voor bouwheren en gebruikers niet altijd duidelijk welke individuele en maatschappelijke kansen circulair bouwen te bieden heeft.

 

Ontdek hier de mogelijke invalshoeken.

 

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan je een deelbegroting maken voor het stuk dat je wil laten subsidiëren.

 

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: woensdag 23 september 2020 om 12u 's middags.

De projecten starten in 2020, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2022. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.

 

Interesse?

Je vindt alle info op www.vlaanderen-circulair.be

Kom meer te weten op de webinar!

Op vrijdag 3 juli om 10u. houdt de overheid een webinar voor geïnteresseerden. Ze lichten de projectcall toe en beantwoorden vragen.
Schrijf je hier in voor de webinar.