Het beroep van de architect

Checklist voor een zorgeloze stage als architect

6 juli 2020

Voor je kunt beginnen als zelfstandig architect, moet je enkele formaliteiten vervullen. Volg de verschillende stappen uit onze checklist en schiet zonder kleerscheuren uit de startblokken!

VDAB

Schrijf je bij het afstuderen onmiddellijk in als werkzoekende bij de VDAB.

 

Professionele rekening

Open bij voorkeur een afzonderlijke bankrekening voor je professionele activiteiten.

 

Inschrijving op de lijst van stagiairs

Je dient een aanvraag in te dienen bij de Orde van Architecten om ingeschreven te worden op de lijst van stagiairs. Meer informatie vind je op de website van de Orde.

 

Pas na goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde begint de stage rechtsgeldig te lopen. Zo kan het zijn dat de datum van goedkeuring niet overeenstemt met de datum van je overeenkomst!

 

Bij de opname op de lijst van stagiairs krijg je een link naar het digitale loket van de Orde. Via deze weg dien je stagefiches met een overzicht van je prestaties te bezorgen. 

 

Registreren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)

Registreer je vóór opstart in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor moet je langsgaan bij een erkend ondernemingsloket.

 

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige moet je vóór aanvang van je zelfstandige activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Liantis. Bij het sociaal verzekeringsfonds betaal je elk kwartaal sociale bijdragen en bouw je sociale rechten op.

Aansluiten bij een ziekenfonds

Om in orde te zijn met je ziekteverzekering is een aansluiting bij het ziekenfonds nodig. Ben je al lid bij een ziekenfonds, dan bezorgt het sociaal verzekeringsfonds normaliter automatisch een bewijs van aansluiting of 'attest begin activiteit' aan je ziekenfonds. Krijg je het attest thuisgestuurd, dan dien je het zelf nog door te spelen. 

 

Correcte boekhouding voeren

Als startende architect kom je geregeld in aanraking met beroepskosten, investeringen, btw, facturen, fiscale optimalisatie, enzovoort. Hier alleen induiken is niet alleen erg complex, maar ook riskant. Het is niet verplicht, maar een goede boekhouder of accountant loodst je er vlot doorheen.

 

Beroepsaansprakelijkheid

Vandaag legt de wet niet enkel de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor de woningbouw op, maar ook de verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid die van kracht ging op 1 juli 2019. De architect dient daarbij verzekerd te zijn voor elke activiteit die betrekking heeft op geleverde intellectuele prestaties in het kader van onroerende werken in België. Op deontologisch vlak blijft daarnaast de aanbeveling van 24 april 2009 van de Orde van Architecten van kracht. De beroepsaansprakelijkheid van de stagiair, voor zover die in opdracht van de stagemeester handelt, dient zowel wettelijk als deontologisch te worden verzekerd via de BA-polis van de stagemeester. Deze laatste informeert daartoe de stagiair cfr. het reglement van beroepsplichten. Van zodra een stagiair (of medewerker) een eigen opdracht aanvaardt of wil aanvaarden, moet in een aansprakelijkheidsdekking worden voorzien via een eigen polis.

 

Inschrijving op de tabel van de Orde

Na minimum 24 maanden zal aan jou een einde stagegetuigschrift worden overgemaakt. Dit document getuigt van vervulling van de wettelijke verplichting van de stage en zal je toelaten jouw inschrijving op de tabel aan te vragen

Documenten