Nieuws

Ontwerpleidraad sociale huisvesting nu aangepast aan verstrengde energie-eisen

5 augustus 2020

Het Vlaamse regeerakkoord zet uitdrukkelijk in op het energiezuinig maken van residentiële woningen. Specifiek voor sociale huisvesting verstrengden de eisen voor energetische renovaties sinds 2020. De VMSW paste de ontwerpleidraad 2017 in die zin aan.

Verstrenging energie-eisen binnen sociale huisvesting

In het regeerakkoord staat een specifiek actieplan voor energie in de sociale huisvesting. De energie-eisen die hierin staan, zijn:

  • E30-norm voor nieuwe sociale woningen (omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021)
  • E60-norm bij ingrijpende energetische renovaties (IER, omgevingsvergunning na 31 juli 2020)

 

De inwerkingtreding van de E60-norm vindt op 1 augustus 2020 plaats, de E30-norm voor nieuwbouwwoningen volgt de reguliere EPB-regelgeving.


Wat betekent dit voor u?

De VMSW paste de ontwerpleidraad voor sociale woningbouw aan de gewijzigde energie-eisen aan. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt u de aangepaste ontwerpleidraad 2020/1 bij de opmaak van dossiers voor sociale woningbouw. U vindt de ontwerpleidraad 2020/1 op de website van de VMSW.


Volledig EPB-rapport

De VMSW vraagt de SHM om bij elk IER-dossier het volledige EPB-rapport uit de software toe te voegen. De SHM vermeldt ook de aanvraagdatum van de omgevingsvergunning in het dossier.


Forfait BEN-woning

De simulatietabel wijzigt momenteel niet. Wel heeft elke sociale woning die na een IER voldoet aan de E60-norm recht op het forfait voor BEN-woning.

Bronnen