Nieuws

Inhoud van aanvragen sinds kort zichtbaar op het publieke omgevingsloket: wat met privacy?

20 augustus 2020

De Vlaamse overheid publiceert sinds kort de inhoud van aanvragen tot omgevingsvergunning op het publieke omgevingsloket, minstens gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek, en gedurende de beroepsperiode na het nemen van de beslissing. Dit mede op vraag van de Vlaamse minister, de bevoegde commissie in het Vlaams parlement en de Vlaamse ombudsman.

Deze keuze sluit aan bij het streven van de Vlaamse Overheid naar maximale openbaarheid van bestuur, klinkt het. Het Bestuursdecreet geeft iedere burger het recht op inzage van de informatie die de overheid bezit (bestuursdocumenten) behoudens uitzonderingen. De informatie die onder een uitzonderingsgrond kan vallen, wordt dan ook systematisch geweerd: persoonsgegevens, auteursrechtelijk beschermde plannen en bedrijfsgegevens waarvan in de aanvraag verzocht wordt om ze uit de openbaarheid te houden voor zover de bevoegde overheid hiermee ingestemd heeft.


Op die manier wil de Vlaamse overheid ook haar dienstverlening optimaliseren door de bereikbaarheid van informatie die een grote groep burgers betreft op een efficiënte wijze te verhogen.
 
Belangrijk: bij na 1 juni 2020 ingediende aanvragen gaat de Vlaamse overheid er van uit dat de aanvrager (en zijn architect of ondersteuner) geen bezwaar heeft tegen de publicatie van persoonsgegevens die hij vrijwillig verstrekt. Een voorbeeld: op een inplantingsplan of motivatienota moet de naam en het adres van de aanvrager of zijn architect niet worden vermeld.

 

"Doet u dat toch, dan publiceren we deze documenten zonder dat de persoonsgegevens onleesbaar worden gemaakt. We gaan ook niet in op latere vragen om deze documenten met persoonsgegevens alsnog van het omgevingsloket te verwijderen (als de aanvraag na 1 juni 2020 is ingediend). Denk dus vooraf goed na welke persoonsgegevens u op documenten en plannen vermeldt!"