Nieuws

Hoe wijzig je je omgevingsvergunningsaanvraag?

4 september 2020

De regelgeving is niet gewijzigd, maar wel de manier waarop het Omgevingsloket omgaat met wijzigingen van een omgevingsvergunningsaanvraag. Je kan sinds 7 september immers 'projectinhoudversies' maken. Die kan u per versie aanvullen of wijzigen of u kan er onderdelen van verwijderen. Net zoals bij de huidige wijzigingsverzoeken, bepaalt de bevoegde overheid of de aanpassingen aanvaard worden, al is dit nog geen uitspraak over de vergunbaarheid.

De regelgeving voorziet dat men de inhoud van een omgevingsvergunningsaanvraag kan aanpassen nadat ze ingediend is. Zo kan de overheid aan de vergunningsaanvrager vragen om de ontbrekende gegevens of documenten toe te voegen aan een onvolledige aanvraag. Een vergunningsaanvraag kan bijvoorbeeld ook worden gewijzigd om tegemoet te komen aan de ingediende bezwaren of de uitgebrachte adviezen.

 

Tot nu toe kon u als vergunningsaanvrager ontbrekende documenten of wijzigingsverzoeken indienen via enkele specifieke acties in het Omgevingsloket. U kon daarbij een aantal bestanden en een begeleidende tekst overmaken. Deze aanvullende of gewijzigde informatie was echter niet terug te vinden in de ‘projectinhoud’. Daardoor bleef het moeilijk om de correcte inhoud van een aanvraag te bepalen.

Vanaf 7 september 2020 is dit veranderd. Als de projectinhoud werd aangepast in een nieuwe versie, wordt die telkens overgemaakt aan de bevoegde overheid. Zo behoudt die steeds een correct en actueel overzicht van de lopende aanvraag.

De regelgeving is niet gewijzigd, maar wel de manier waarop het Omgevingsloket omgaat met wijzigingen van een omgevingsvergunningsaanvraag.

De status van de projectinhoud bepaalt wie welke informatie mag zien en welke versie de officieel geldende versie is. Een nieuwe projectinhoudversie vertrekt altijd van een vorige versie. Die kan u aanvullen of wijzigen of u kan er onderdelen van verwijderen. Via symbolen geeft het omgevingsloket weer wat er is toegevoegd, verwijderd of gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

Net zoals bij de huidige wijzigingsverzoeken, bepaalt de bevoegde overheid of de aanpassingen aanvaard worden. Als ze die aanpassingen aanvaardt, wil dat nog niet zeggen dat de aanvraag vergund zal worden. Het betekent alleen dat de overheid de behandelingsprocedure verderzet met de nieuwe ingediende versie. Als de overheid de aanpassingen afwijst, neemt ze een beslissing op basis van de bestaande officiële versie.

Om de procedure zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het aangewezen om vooraf gewenste aanpassingen informeel te bespreken met de bevoegde overheid, zeker bij grotere projecten.