NAV

Relanceplan NAV: investeringen en inzetten op renovaties

7 september 2020

In één van de uitgelekte nota’s van preformateur voor de federale regering Egbert Lachaert (Open VLD) staan een aantal zaken die ook in het relanceplan van de architectensector terug te vinden zijn. Een aantal ideeën daaruit werden aan het begin van de zomer al gecommuniceerd door beroepsvereniging NAV, maar vrijdag bezorgde het ook een uitgebreider, omvattender relanceplan aan vertegenwoordigers van de onderhandelende partijen voor een federale regering én aan de bevoegde Vlaamse ministers. Om de aangekondigde recessie als gevolg van de coronacrisis straks het hoofd te bieden, roept NAV de overheid op om zelf te investeren en private investeringen te stimuleren. Daarnaast staat in ons relanceplan ook een pleidooi voor meer renovaties als drijfwiel voor de economische heropbouw.

Overheidsinvesteringen in innovatie, opleiding en infrastructuur hebben eerder al bewezen effectief, efficiënt en noodzakelijk te zijn. Deze maatregelen vloeien terug naar de nationale economie en hebben een groot multiplicatoreffect. Concreet zien we heil in investeringen in het  gebouwenpatrimonium van de overheid zelf, sociale huisvesting, administratieve en digitale vereenvoudiging, efficiëntieverhoging, digitalisering en professionalisering van gemeentelijke administraties en R&D-projecten met betrekking tot duurzame architectuur en stedenbouw. Ook dringen we aan op een tijdelijke verlaging van de BTW op erelonen, fiscale stimuli voor duurzame bouwprojecten en innovatie, en permanente vorming.

 

Energie en klimaat

 

De investeringsinspanningen moeten zich voor een groot stuk richten op renovaties. Daarom roept NAV samen met een unieke coalitie van bedrijfsleven, milieubeweging en maatschappelijk middenveld de Vlaamse regering op om in te zetten op renovaties. De renovatiegraad aanzwengelen kan tot 35.000 nieuwe jobs opleveren tegen 2040 en is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. De coalitie presenteert vier voorstellen: een ambitieus financieringspakket, actieve renovatiebegeleiding voor elke Vlaming, een EPC voor elk gebouw en een verplichting tot renovatie na verkoop, en toeleiding naar de bouwsector.

 

De energie-en klimaatdoelstellingen vormen een stevige uitdaging. Het Vlaams Energieagentschap berekende dat slechts 3,5 procent van onze woningen voldoet aan de langetermijndoelstelling wat betreft energieprestaties. Daarom moeten we tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig renoveren. De renovatiegraad moet verdriedubbelen naar minstens 3 procent per jaar. En die renovaties moeten gebeuren met aandacht voor circulaire economie, luchtkwaliteit, watergebruik en biodiversiteit.

 

Om de Vlaamse klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen, hebben we nu investeringen in gebouwen nodig. De ​SERV berekende​ dat er tussen 4,5 en 7,5 miljard euro per jaar nodig is voor energetische renovaties van woningen, 1,4 à 6 miljard euro voor renovaties bij kwetsbare groepen en​ ​1,3 tot 2,5 miljard euro per jaar voor nieuwe sociale woningen, en 1,5 tot 3,1 miljard voor andere woningen. Ook voor renovaties van scholen moet de overheid zo’n 1,4 à 1,9 miljard euro per jaar vinden.