Orde

Verkiezingen Orde: NAV-kandidaten Vlaams-Brabant

7 september 2020

In Vlaams-Brabant steunt NAV Jeroen Janssens, Tom Berghmans, Anton Draye en Carine Cappelle. Hierna leest u hun visieteksten.

Jeroen Janssens (Architectengroep Janssens bv, Scherpenheuvel)

 • °1976
 • Zelfstandig architect-zaakvoerder
 • Provinciaal voorzitter NAV Vlaams-Brabant, lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van NAV Nationaal

 

De architect VERDIENT zijn toekomst!

 

Eerlijk: de Orde is voor velen van ons een ver-van-mijn-bed-show. Zonder een steen te willen gooien naar geleverde inspanningen van collega’s, lijkt het dat niemand nog weet wat de taak van de Orde inhoudt. Vele collega-architecten hebben het gevoel dat er niets beweegt. Zeker nu staan we in ons beroep voor vele uitdagingen.

 

Architect (zijn) is één van de mooiste beroepen ter wereld, alleen blijkt ons beschermde statuut hierin volledig vastgeroest.  Het architectuurlandschap en het economisch kader waarin we alle dagen bewegen is toe aan (grote) wijzigingen. U kent de uitdagingen wel.

 

We moeten ons wapenen voor onze toekomst. Door het politiek verdeelde landschap in ons land blijkt dit een huzarentocht geworden. De neuzen moeten in eenzelfde richting wijzen.

 

Daarvoor moeten we eerst terug naar de essentie! De Orde moet enkel de taken uitvoeren die haar werden toebedeeld. Daarna is het een uitdaging om met gezamenlijke visie en die van de beroepsverenigingen voor een beter en breder economisch architectenlandschap te tekenen. De architect is naast ontwerper en controleur vandaag ook ondernemer.

 

Ik ben meer dan 20 jaar architect, al lange tijd bestuurslid in het NAV en reeds 10 jaar voorzitter van hun afdeling Vlaams-Brabant & Brussel. Die functies blijf ik volop voor ons beroep behartigen.

 

Vanuit die kennis wil ik starten met meer dan een oog in het zeil houden:

 1. Controleren binnen de Orde, de taken die ze van de overheid kreeg.
 2. Samen gericht Ontwerpen aan een moderner statuut van Architect.
 3. Zodoende meer mogelijkheden afdwingen om te kunnen Ondernemen.

 

Ik ben overtuigd dat we als architect het best geplaatst zijn in het bouwlandschap om projecten en omgevingen te ontwikkelen met een duurzaam, economisch rendabel en esthetisch gevormd resultaat.

 

Samen gaan we voor een leefbaar en rendabel beroep MET toekomst!

 

Ir.-arch. Tom Berghmans (TALUD, Leuven)

 • °1988
 • Zelfstandig architect-zaakvoerder
 • Provinciaal bestuurslid NAV Vlaams-Brabant & Brussel, bestuurslid van de Algemene Vergadering van NAV nationaal
 • Gediplomeerd burgerlijk ingenieur architect, stedenbouwkundige & ruimtelijk planner


Sinds de start van mijn carrière als architect engageer ik me voor ons beroep. Enerzijds als bestuurslid bij NAV Vlaams-Brabant & Brussel, waar ik me inzet om architecten samen te brengen en onze belangen te behartigen. Anderzijds vanuit een maatschappelijk engagement bij verschillende raden; Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Sectormoment Architectuurcultuur, Green Deal Circulair bouwen, ….

 

Een engagement dat ik uitdraag vanuit een mooi en inspirerend beroep, maar tevens een beroep dat onder druk staat van een geëvolueerde bouwcultuur doch verouderde regelgeving en deontologie. Zoals vele confraters ben ook ik overtuigd dat een hervorming van ons beroep nodig is en hiervoor mag u op mijn engagement rekenen, zelfs buiten de Orde.


Om dit debat beter te ondersteunen en de werking van ons beroep te stimuleren is het nodig om tot een transparante en efficiënte werking van onze Orde te komen die haar wettelijke taken met verve vervult:

 • Een eenduidige tuchtspraak over het gewest met onmiddellijke bijstand door magistraten (en juridische kennis van zaken).
 • Verdere professionalisering en hervorming van de stage met het oog op een betere voorbereiding op het beroep.
 • Controlesysteem voor de verplichte vorming.
 • Duidelijke definitie van het takenpakket van de architect.
 • Transparantie m.b.t. jaarverslag, vergaderingen & werkingskost.
 • Werkingskosten verlagen door een aangepaste vergadercultuur, scheiding administratieve (personeel) vs. inhoudelijke werking (mandatarissen) én door te focussen op de kerntaken.
   

Daarnaast wil ik me inzetten om de verzameling en doorstroming van informatie binnen de Orde te bevorderen. Zo kunnen algemene tendensen opgespoord worden en als basis dienen om onze leden proactief te informeren of hiaten bij beleidsmakers aan te kaarten.


Ik reken op uw stem opdat ik mij kan engageren om de krijtlijnen van ons beroep samen met andere mandatarissen verder vorm te geven.

Ir.-arch. Anton Draye (LAVA Architecten, Leuven)

 •  zelfstandig architect-medewerker

 

Als jonge architect die toch al zo’n 10 jaar werkzaam is, merk ik dat er een aantal bedreigingen het beroep van de architect bemoeilijken. Met de doelstelling van de Orde om de bouw- en architectuurkwaliteit voor de eindklant te bewaken, zie ik een aantal verbeterpunten. Gezien de bouwwereld de komende decennia vermoedelijk sterk zal evolueren, moet de architectuurpraktijk zich wendbaar kunnen opstellen. De toekomst zal er immers een zijn met:

 • nieuwe samenwerkingsvormen
 • grootschalige renovaties als aanvulling op of vervanging van de particuliere woondroom
 • zoektochten naar oplossingen op vlak van water, mobiliteit, biodiversiteit, klimaat, energie, circulariteit, gezondheidszorg, …
 • digitale evoluties, zowel in het beroep zelf als in de projecten
   

Daarbij kan de bouw- en architectuurkwaliteit in het gedrang komen door bedreigingen zoals:

 • design and build formules waarbij de onafhankelijkheid juridisch wel geregeld is, maar in de praktijk niet afdwingbaar blijkt
 • aansprakelijkheid van de architect die niet meer relatief is, maar absoluut wordt; dit terwijl er steeds meer studies uitbesteed worden (stabiliteit, technieken, akoestiek, ..)
 • versnelling in toename van administratieve taken voor de architect
 • ontoereikend ereloon en procedures voor overheidsopdrachten die dit extra ondergraven
   

Om deze uitdagingen aan te kunnen, dringt een noodzakelijke hervorming van de Orde zich op. Afschaffing van de provinciale raden acht ik een belangrijke stap om tot een democratische, efficiënte en transparante structuur te komen. Daarnaast zijn minimumbarema’s essentieel om ons beroep waardig en kwalitatief te kunnen uitoefenen.Hierbij is de permanente vorming van de architect belangrijk om de betrouwbaarheid en deskundigheid van ons vak kwalitatief en hoogstaand te houden.


Deze en vele andere relevante punten vind ik terug in het actieprogramma van het NAV. Vanuit het algemeen belang voor het architectenvak, wens ik dit te onderschrijven. Met jullie steun zal ik mij met volle overtuiging inzetten voor het beroep van de architect.

Ir.-arch. Carine Cappelle (Cappelle Architects - Engineers, Linden)

 • °1961
 • zelfstandig architect-zaakvoerder
 • Mandaat Orde Vlaams Brabant: 2006 -2020 , plaatsvervanger. Andere mandaten: Gecoro Raad Lubbeek en Boutersem. Mandaat binnen beroepsverenigingen: geen.

 

Na mijn studies als Burgerlijk Ingenieur Architect, promotie 1985, ben ik na mijn stage een zelfstandige praktijk gestart in Linden (Lubbeek), waarin ik nog steeds actief ben, in vooral particuliere woningbouw in regio Linden – Lubbeek – Leuven,  en kantoorrenovaties in Brussel – Woluwe.

 

Na meer dan 30 jaar actief te zijn in de wereld van bouwen en wonen, heb ik heel wat ervaring opgedaan in de technische aspecten van het bouwen, maar vooral in het omgaan met alle partners in het bouwproces.

 

De meerwaarde die ik in de Orde van Architecten hoop te mogen brengen, is de eer en waardigheid van het beroep van architect blijven te verdedigen, maar ook inspelen op de nieuwste bouwtrends betreffende social media, marketing en communicatie én Design & Build.

 

Ook wil ik graag meewerken aan het opstarten van een duidelijk wettelijk kader voor werken in bouwteams.

 

Samenvatting van mijn visie en voornaamste actiepunten voor de Orde :
 

 1. Het verdedigen van de belangen van de jonge stagiairs, met in het bijzonder een correcte stagevergoeding.
   
 2. Het moderniseren en updaten van de architectenwet van 1939 – een goede wet, wel aan wat updates toe.