Orde

Verkiezingen Orde: NAV-kandidaten Limburg

7 september 2020

In Limburg steunt NAV kandidaat Ronny Custermans. Hierna leest u zijn visietekst.

Ronny Custermans (WeBuild, Houthalen Helchteren)

 

  • °1972
  • architect-zaakvoerder

 

Al vanaf mijn stageperiode in 1999 heb ik me geëngageerd om bij te dragen aan de deontologie van het architectenberoep en het verdedigen van de belangen van elk praktiserend architect. Eerst als (bestuurs)lid van de beroepsorganisatie AVPL, het huidige NAV-Limburg, wat later als voorzitter. Omdat ik van 2015 tot 2018 een gemeentelijk politiek mandaat uitoefende heb ik er bewust voor gekozen ontslag te nemen als NAV-bestuurslid.

 

We dienen vast te stellen dat het bouwgebeuren de laatste jaren zeer sterk onderhevig is geweest aan verandering. Helaas is onze huidige (verouderde) deontologie hierop niet meer afgestemd. Vooral de centrale verantwoordelijkheid van de architect staat geheel niet meer in verhouding en volgens mij ter discussie. We zijn een onderdeel geworden van een complexer geworden bouwgebeuren dat in teamverband dient samen te werken met verschillende partijen.

 

Denken dat we als architect het middelpunt zijn waar alles rond draait is niet meer van deze tijd, ook de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid. Hopelijk kan de Orde van Architecten nu eindelijk eens hervormen.

 

Merken we op dat de opleiding tot architect veel meer academischer is geworden. De twee jaar durende stageperiode zal naar de toekomst zo veel meer gericht dienen te worden op de technische kant van het bouwen. Het gemis van praktische kennis om bouwgerelateerde details en problemen te kunnen oplossen dient in de stageperiode te worden bijgeschaafd.

 

Verder dienen we ons allemaal continu bij te scholen om up-to-date te blijven, maar van een systeem gekoppeld aan jaarlijks te behalen punten ben ik geen voorstander. Vaak leidt dit tot onzinnige, tijdrovende en te dure opleidingen/seminaries die enkel en alleen maar dienen gevolgd te worden om punten bij elkaar te sprokkelen.

 

Verder is en blijven de openbare aanbestedingen voor architecten(bureaus) een heikel punt. We worden als architecten(bureaus) door de overheid tegen elkaar uitgespeeld om ons telkens maar weer eens opnieuw te moeten bewijzen.

 

Wat moeten we eigenlijk bewijzen? Om in een te korte tijdspanne, al te vaak kosteloos, een voorontwerp op papier te toveren? En ja, graag ook nog een 3D-fimpje erbij als het kan? Vergeet de goed gemotiveerde verantwoordingsnota niet! Als kers op de taart mag je niet te hoog insteken met je ereloon, want anders vang je bot.

 

Neen dus, zo moet het niet. Aan advocaten vraagt men toch ook niet om vrijblijvend (kosteloos) besluiten te maken om te kijken welke de beste zijn om de procedure mee te kunnen winnen? En om dan nog onder de kostprijs te offreren? Hoog tijd dus voor verandering!