Nieuws

Verlenging domiciliëringstermijn voor verlaagde tarieven enige gezinswoning

7 september 2020

Het Vlaams Parlement nam op 24 juni een decreet aan dat wijzigingen aanbrengt bij de voorwaarden voor verlaagde tarieven in de registratiebelasting bij de aankoop van de enige woning. Een aantal maatregelen krijgen onmiddellijk uitwerking op al lopende termijnen.

Bij de aankoop van de enige eigen woning is 6% (voorheen 7%) registratiebelasting verschuldigd in plaats van de gewone 10%. Als deze enige eigen woning een beschermd monument is, betaalt u bij de aankoop maar 1% registratiebelasting.

 

Eén van de voorwaarden om van deze verlaagde tarieven te kunnen genieten, is dat u zich binnen een bepaalde termijn na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van deze woning inschrijft in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Bij grondige renovatie- of verbouwingswerken kan deze termijn krap zijn om tijdig aan die domicilieverplichting te kunnen voldoen.

 

Daarom wordt de termijn waarbinnen u uw domicilie moet nemen opgetrokken:

 

De nieuwe verlengde termijnen zullen van toepassing zijn op alle koopovereenkomsten van een enige eigen woning afgesloten vanaf 1 juni 2018. De datum van de onderhandse verkoopovereenkomst (“compromis”) is daarbij bepalend. Dat betekent concreet dat voor veel oorspronkelijk vanaf juni 2020 aflopende termijnen de deadline om zich in te schrijven op het adres van de gekochte woning onmiddellijk met een jaar uitgesteld wordt.