Beton

Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren

10 september 2020

In de media staan er tegenwoordig regelmatig berichten over de falende Belgische betonnen infrastructuur. Men stelt inderdaad situaties vast waar de toestand van het (gewapend) beton zware hinder en zelfs gevaar kan inhouden voor de gebruikers en omstaanders en waar bijgevolg een dringende interventie nodig is.

Ook bij renovatieprojecten waar in eerste instantie geen uiterlijke problemen zijn met de betonstructuur, dienen er naargelang de situatie herstellingen, beschermingen of verstevigingen uitgevoerd te worden. Zelfs bij nieuwbouwprojecten komt regelmatig een deel betonherstel kijken.

snel falende herstellingen, onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering, geschillen en financiële fiasco’s, die de reeds beperkte winstmarges sterk onder druk zetten.

 

Een betonherstelling bestaat in grote lijnen uit volgende fasen:

  1. de diagnose van de toestand van de betonconstructie
  2. de selectie van de herstelmethode(n)
  3. de uitvoering van de herstellingswerken

 

De kwaliteit en de duurzaamheid van de uiteindelijke herstelling hangen in grote mate af van de goede benadering en uitvoering van elk van deze fasen afzonderlijk, maar ook van hun onderlinge afstemming. Om een duurzaam en kwalitatief resultaat te verkrijgen en falende herstellingen te vermijden dient de kennis van de betrokken architecten en aannemers hieromtrent verhoogd te worden.

 

Hiertoe werd een VIS-trajectIV opgestart. Door middel van een doorgedreven collectieve aanpak via de sectorfederaties, die partner zijn in dit project, zal de beschikbare kennis tot bij de betrokken bedrijven gebracht worden. Zo worden er praktische artikels gepubliceerd, typebestekken opgesteld, informatiesessies, roadshows, werfbezoeken en demodagen georganiseerd, enz. Check zeker de projectwebsite voor meer informatie en om op de hoogte te blijven van de geplande activiteiten:

 

www.duurzaam-betonherstel.be