Het beroep van de architect

Eigen werk als stagiair-architect

NAV • 30 september 2020

Als stagiair-architect heb je de mogelijkheid om - naast het werk dat je uitvoert in opdracht van je stagemeester - ook eigen opdrachten te aanvaarden. Wat is het voordeel van eigen werk? Waar moet je rekening mee houden? Moet je dit eerst laten goedkeuren en door wie? Hieronder geven we een antwoord op de belangrijkste vragen. Onderaan dit artikel vind je ook enkele getuigenissen van jonge architecten over eigen werk.

Het uitvoeren van eigen werk kan een belangrijke schakel in het leerproces van de stage zijn, dit onder het motto “al doende leert men”. Een aantal vaardigheden die op je stageplaats niet of minder aan bod komen, kan je door het uitvoeren van eigen opdrachten verder ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het communiceren met potentiële bouwheren, het opstellen van een architectenovereenkomst, het bepalen van je ereloon... Op die manier kan het een interessante aanvulling zijn op de verplichte stage die je op het kantoor van je stagemeester doorloopt.        

                                                                                                                             

Doordat je als stagiair nog in een leerproces zit, is het belangrijk om je voldoende te laten begeleiden. Het valt sterk aan te bevelen om je stagemeester als mentor bij dit proces te betrekken. Natuurlijk kan je je ook laten bijstaan door meer ervaren collega’s of architectenvrienden. Ook deskundigen, zoals een EPB-verslaggever of ingenieur-stabiliteit, kunnen je helpen bij de verwezenlijking van je project. 

 

Hou er wel rekening mee dat het aanvaarden van eigen opdrachten grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Eigen werk gebeurt volledig onder je eigen verantwoordelijkheid, en dus niet die van je stagemeester. De stagiair die een persoonlijke opdracht aanvaardt, dient dan ook over voldoende ervaring, middelen en tijd te beschikken om dit tot een goed einde te brengen. De kwaliteit van je stage mag er geenszins onder lijden. 

 

Alvorens je eigen opdrachten aanvaardt, moet je je stagemeester en de Provinciale Raad op de hoogte te brengen. Hou er rekening mee dat je in geval je eigen werk aanvaardt, je verplicht bent om je beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, en je BTW-plichtig wordt.

 

Kies je eigen opdrachten weloverwogen. Ga niet in op de vraag van opdrachtgevers die je als jonge onervaren, en dus goedkope werkkracht benaderen. Als stagiair met eigen werk draag je immers dezelfde verantwoordelijkheden als elke andere architect, maar zal je extra veel tijd en energie in je eigen opdrachten steken.

 

Getuigenissen: eigen werk als stagiair