Nieuws

‘Bouwshift draait om innovatie in ruimtelijke visie'

30 september 2020

NAV ontvangt signalen van zijn leden dat een aantal gemeenten op een onwettige manier een bouwstop afkondigt. Dat veroorzaakt rechtsonzekerheid en heeft negatieve economische gevolgen voor alle bouwpartners.

NAV trekt nu aan de alarmbel. Door zo’n bouwstop, in casu in Maldegem, via gerechtelijke weg een halt toe te roepen, hopen we (opnieuw) een juridisch precedent te scheppen. Voorlopig zijn onze acties echter zonder resultaat gebleven. Eerder vernietigde de gouverneur in Sint-Pieters-Leeuw al een door de gemeenteraad afgekondigde ‘stand still nieuwe uitbreidingen woonkernen’.
 

In Maldegem werd een omgevingsvergunning geweigerd zonder wettige grond. Het schepencollege kondigde immers een bouwpauze af. Het besliste om gedurende een bepaalde periode ‘over vragen tot ontwikkeling van vijf of meer woonentiteiten geen standpunt in te nemen’ en dit ‘in afwachting van de uitwerking van een visie over de invulling van woongebieden, woonuitbreidingsgebieden en de  ontwikkeling van het centrum en de deelkernen’. NAV nam het Antwerpse GSJ Advocaten onder de arm om een beroepsschrift in te dienen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, maar dat beroep werd onontvankelijk verklaard. NAV beraadt zich nu over verdere stappen.

 

Vlaams kader nodig

De bouwshift doet gemeenten nadenken over hun ruimtelijke ordening. En dat is goed, want NAV deelt de mening dat het roer om moet. We moeten minder vrije ruimte gaan consumeren en daarom kwalitatiever gaan verdichten. We zijn de beroepsgroep bij uitstek die de bekommernis van de Vlaamse regering voor een goede ruimtelijke ordening deelt. Als architecten willen we er werk van maken om de innovatieve doelstellingen in de filosofie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen mee op het terrein waar te maken

 

Het ontbreekt de gemeentes echter nog aan het nodige richtinggevende kader, zoals een instrumentendecreet, om de intenties in beleid om te zetten. NAV kijkt in de eerste plaats naar de Vlaamse overheid om de gemeentes daarin de weg te tonen. NAV roept de gemeenten op om ondertussen niet te vervallen in haastwerk. Een ruimtelijke visie ontwikkelen kost tijd, maar in afwachting zomaar de bouwactiviteit bevriezen remt innovatie net af. Nochtans is dat net waar het bij de bouwshift om draait: niet noodzakelijk minder gaan bouwen, maar wel innovatieve manieren van ruimtelijke ordening mogelijk maken.

 

In afwachting van een (definitieve) uitspraak in Maldegem roept NAV zijn leden op om soortgelijke gevallen te melden via ons meldpunt op www.nav.be/bouwshift of rechtstreeks op info@nav.be