Nieuws

Vlaams relanceplan van 4,3 miljard euro

1 oktober 2020

Om Vlaanderen economisch uit de crisis te helpen en klaar te stomen voor de toekomst, heeft de Vlaamse regering het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ uitgewerkt. Gespreid over de komende vier jaar wordt in totaal 4,3 miljard euro vrijgemaakt voor eenmalige investeringen.

De investeringen worden verdeeld over gebouwen en infrastructuur, innovatie, klimaat en duurzaamheid, digitalisering, welzijn en onderwijs en brexitmaatregelen.

 

Zo wil de Vlaamse regering een grootschalig programma starten om de duurzame renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen. Ze kiest ook resoluut voor hernieuwbare energie en investeert in captatie en hergebruik van CO2.

 

Er wordt eenmalig 150 miljoen € geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en andere duurzame verkeersmodi. Bij die projecten zullen de lokale besturen zoveel mogelijk worden betrokken. Voor elke 2 euro die een gemeente- of stadsbestuur zelf investeert in fietsinfrastructuur, legt de regering dat bedrag daar 1 euro bovenop. Er komt ook veel meer laadpaalinfrastructuur voor elektrische wagens.

 

Er wordt ook geld vrijgemaakt voor investeringen in schoolgebouwen, ziekenhuizen, sport- en culturele topinfrastructuur en onroerend erfgoed.

 

De Vlaamse regering wil ook investeren in gebouwen voor beurzen en congressen en in onderzoeksinfrastructuur. De uitbouw van een glasvezelnetwerk en de uitrol van het snelle draadloze 5G-net moet zo snel mogelijk gebeuren. Er zijn ook belangrijke mobiliteits- en infrastructuurprojecten op komst, zoals groener openbaar vervoer, de bouw van nieuwe sluizen, verhogingen van bruggen, ...

 

Vlaanderen wil tevens de omslag maken naar een duurzame economie. Het gaat onder andere om investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de reeds eerder goedgekeurde Blue Deal om de droogte en de waterschaarste aan te pakken. Daarvoor wordt 500 miljoen € uitgetrokken. Vlaanderen moet meer dan ooit een recyclagehub worden, een voorbeeld op het vlak van circulaire economie.

 

Vergunningen

 

Jambon wil ook dat de Vlaamse overheid efficiënter werkt. Bedrijven en burgers moeten bijvoorbeeld sneller aan een vergunning geraken. Ook de beroepsprocedures moeten korter. Daarom wordt geïnvesteerd in extra rechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.