Nieuws

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

1 oktober 2020

Het betreft onder meer de nieuwe decretale regelingen rond de (stilzwijgende) meldingen en rond de wijziging van voorwaarden van vergunningen. Andere aanpassingen zijn eerder te beschouwen als optimalisaties en technische aanpassingen.

Het besluit van 11 september 2020 heeft betrekking op:

1.    Aanpassingen in het kader van meldingen
2.    Mogelijkheid om ook de bijstelling van RO-voorwaarden te vragen
3.    Aanpassingen in het kader van advisering
4.    Aanpassingen in het kader van het openbaar onderzoek
5.    Maximaal digitaal
6.    Aanpassingen van de bevoegdheid van de gewestelijk omgevingsambtenaar
7.    Omgevingsvergunningscommissies
8.    Formeel-technische aanpassingen

 

Enkele bepalingen rond de omgevingsvergunningscommissies treden reeds in werking op 15 september 2020.
De bepalingen in het kader van meldingen en bijstelling van (RO)-voorwaarden treden in werking op 3 november 2020. De andere bepalingen treden in werking 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsbesluit.