Nieuws

Relanceplan: 130 miljoen euro voor nieuwe CBO-procedure sociaal wonen

1 oktober 2020

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe CBO-procedure. Via CBO kunnen private initiatiefnemers sociale woningen bouwen. Voor deze procedure voorziet de VMSW 130 miljoen euro en geeft ze private initiatiefnemers meer tijd om hun kandidatuur voor te bereiden. Bij veel interesse uit de bouwsector voorziet de minister van Wonen, Matthias Diependaele, 50 miljoen extra voor deze procedure.

De VMSW publiceerde dit jaar haar CBO-procedure vroeger, waardoor private initiatiefnemers meer tijd hebben om hun kandidatuur uit te werken. De VMSW wil hiermee private initiatiefnemers extra stimuleren om deel te nemen. Het budget bedraagt 130 miljoen euro: 100 miljoen euro voor sociale huurwoningen, 30 miljoen euro voor sociale koopwoningen.

 

“De nood aan sociale woningen blijft erg hoog. Tegelijkertijd krijgen we signalen uit de bouwsector dat corona een zware impact op hen heeft. Via CBO verbinden we beide noden,” vertelt Bart Velleman, afdelingshoofd projecten bij de VMSW, “de private sector draagt bij aan extra sociale woningen, waardoor we meer mensen aan een betaalbare, kwalitatieve woning kunnen helpen.”

 

"Deze nieuwe CBO-procedure kadert ook in het relanceplan van de Vlaamse Regering," stelt Matthias Diependaele, minister van Wonen, "daarom is er een extra 50 miljoen beschikbaar bovenop de huidige 130 miljoen euro als deze procedure op veel inschrijvingen kan rekenen. We hopen dus op een grote interesse van de bouwsector om zo extra sociale woningen te kunnen realiseren."

 

Voorstel indienen tegen 12 februari 2021

Bouwpromotoren, aannemers en ontwikkelaars bieden via CBO een totaalproject aan. Ze staan in voor het grondaanbod, het ontwerp en de bouw van de sociale woningen. Ze kunnen voorstellen indienen op locaties in heel Vlaanderen. Wel 68 van de 88 sociale huisvestingsmaatschappijen – of dus meer dan 75% – stellen immers (delen van) hun werkingsgebied beschikbaar voor deze CBO-procedure. CBO2020 werd op 1 oktober 2020 gepubliceerd via e-Procurement. Private initiatiefnemers dienen tegen 12 februari 2021 hun kandidatuur in

Meer informatie?

Meer informatie staat op de website van de VMSW. Op dinsdag 10 november (14u-15u) en donderdag 19 november (10u-11u) organiseert de VMSW een infosessie over deze nieuwe procedure. Op de website vindt u ook het inschrijvingsformulier.