Innovatie

Renson en KU Leuven werken samen aan gezond binnenklimaat

8 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober is de ‘Renson leerstoel voor data-driven servitization in creating healthy spaces’ ingehuldigd. Een mond vol voor wat neerkomt op een strategische samenwerking van minstens drie jaar tussen KU Leuven en pionier in zonwering, ventilatie en ‘outdoor living’ Renson uit Waregem. Dankzij de leerstoel kan de universiteit onderzoeken hoe een totaaloplossing voor gezond en comfortabel wonen als dienst kan aangeboden worden. En hoe artificiële intelligentie (AI) daar in de praktijk kan toe bijdragen.

Deze leerstoel is een driejarige samenwerking die zal uitwijzen hoe data, artificiële intelligentie en slimme technologie kunnen bijdragen aan een gezond binnenklimaat als een dienst voor (ver)bouwers en bewoners van de toekomst. Ook hoe de klimaatveranderingen daarin een rol spelen, komt aan bod. Net als wat daar juridisch komt bij kijken en hoe dit rijmt met bouwtechnische vereisten en de evolutie naar een meer circulaire economie. 

 

Meerdere campussen en expertises 

Het zijn in het bijzonder de KU Leuven campus Kulak in Kortrijk en de Technologiecampus in Gent die met de steun van Renson uit Waregem deze leerstoel invullen. Het gaat om een uniek verhaal omdat er meerdere campussen bij betrokken zijn en omdat het sterk interdisciplinaire karakter van de samenwerking in het oog springt. “Dit onderzoek gaat uit van een geïntegreerde aanpak op drie verschillende domeinen: het juridische, dat van de artificiële intelligentie en ten slotte het bouwtechnische aspect. We zijn dan ook zeer verheugd dat we hiermee dit academiejaar kunnen aftrappen,” verduidelijkt rector Luc Sels.

Regionale kruisbestuiving 

“Het mooie aan deze samenwerking is net de regionale kruisbestuiving tussen de Gentse bouwtechnische academische kennis, de juridische en AI-expertise in Kortrijk én de praktijkervaring van een topbedrijf in de Kortrijk-Gentse regio dat sterk investeert in onderzoek en ontwikkeling,” vult vicerector Piet Desmet aan. 

 

“Voor ons is dit een uiterst belangrijke samenwerking,” stelt Paul Renson (CEO Renson). “Als innovatief kennisbedrijf willen we onze baseline ‘Creating Healthy Spaces’ in de praktijk blijven waarmaken. Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we de lat nog hoger leggen om dat op een gebruiksvriendelijke, slimme, duurzame en circulaire manier te doen. Daarom financieren we deze leerstoel.”

VLNR op de foto: Prof. Gerard Govers - Vicerector van de Groep Wetenschap & Technologie, Prof. Hilde Breesch - Titularis van de leerstoel, Prof. Koen Van Den Abeele - Co-Titularis van de leerstoel, Rino De Muelenaere - CTO Renson, Prof. Luc Sels - Rector KU Leuven, Paul Renson - CEO Renson, Prof. Evelyne Terryn - Titularis van de leerstoel, Steven Vandekerckhove - R&D Manager Digital Innovation Renson, Prof. Bart Raymaekers - Vice-rector van de Groep Humane Wetenschappen, Prof. Lieven de Lathauwer - Co-Titularis van de leerstoel (achteraan), Em. Prof. Frank Baert - Academisch Beheerder Technologiecampussen Gent en Aalst (vooraan), Prof. Maarten Vergauwen - Co-Titularis van de leerstoel, Steven Delrue - R&D Manager Data Analytics Renson, Charlotte Renson, Wilbert Ingels - Oprichter van OpenMotics Renson, Sidney De Keersmaeker, Leon Renson - Zaakvoerder eSafe Renson, Jan Verhamme - Academisch beheerder Kulak & campus Brugge, Patrick Maselis - Voorzitter van het Bestuurscomité Kulak, Prof. Piet Desmet - Vicerector van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Nuttige links