Nieuws

Ook pauzeknop voor bepaalde projecten in Dendermonde

9 oktober 2020

De stad Dendermonde gaat een ‘Visie wonen in Dendermonde’ uitwerken. In afwachting werkte het college van burgemeester en schepenen een tijdelijk beslissingskader uit, zodat recente aanvragen achteraf overeenstemmen met de toekomstige visie op wonen. NAV juicht toe dat de stad tijd neemt om een visie uit te werken. Het tijdelijke beslissingskader is echter, hoewel genuanceerd uitgewerkt, niet het juiste regelgevende kader. Een visie moet omgezet worden in aangepaste BPA’s en RUP’s.

Foto: Paul Hermans