e-book

Gratis e-book: Duurzaam Betonherstel

9 oktober 2020

Je leest regelmatig berichten over de falende Belgische betonnen infrastructuur. Aan de basis ligt vaak een gebrekkig ontwerp of een ondermaatse uitvoering. Bovendien is het onderhoud en de monitoring (in veel gevallen) onbestaand. Het aantal opdrachten voor betonherstel zal de komende jaren dan ook blijven stijgen. Ook wanneer er geen uiterlijke problemen zichtbaar zijn, dienen er naargelang de situatie regelmatig herstellingen of verstevigingen uitgevoerd te worden. Zelfs bij nieuwbouwprojecten komt wel eens een deel betonherstel kijken.

In dit nieuw e-book voor architecten zoomen we in op de drie fases van betonherstel:

  1. De beoordeling van de toestand van de betonconstructie (diagnose)
  2. De selectie van de herstelmethode(n)
  3. De uitvoering van de herstellingswerken

 

Veel leesplezier!

 

Deze publicatie werd ontwikkeld in het kader van het project Duurzaam Betonherstel, een project van de Vlaamse Confederatie Bouw i.s.m. NAV, FEREB Belgium en WTCB.

 

Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).